Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verkoop woning en voortzetten huidige hypotheekvorm

Woensdag 18 mei 2016

De woningmarkt trekt weer aan en misschien bent u wel één van de gelukkige die zijn eigen woning heeft verkocht of die zijn woning op korte termijn verwacht te verkopen. Een van de vragen die dan speelt is, wat zijn de gevolgen voor uw hypotheekvorm? Kunt u uw spaarhypotheek meenemen, of moet u een annuïteitenhypotheek voor het gehele bedrag aangaan? Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. Wanneer één van de volgende twee situaties op u van toepassing is kunt u uw spaarhypotheek voor het bestaande bedrag meenemen:

-          Na de verkoop van uw eigen woning verhuist u onmiddellijk naar een nieuwe eigen woning;
-          Na de verkoop van uw eigen woning verhuist u tijdelijk naar een huurwoning. U koopt echter voor 31 december in het jaar volgend op het jaar van de verkoop van uw eigen woning een nieuwe eigen woning aan.

In beide gevallen dient het gegarandeerde kapitaal niet hoger te zijn, dan uw oorspronkelijke gegarandeerde kapitaal en de looptijd niet langer te zijn, dan de resterende looptijd van de kapitaalverzekering eigen woning.

Wanneer uw hypotheek hoger wordt dan uw bestaande hypotheek dient voor de verhoging altijd een annuïteitenhypotheek aangegaan te worden.

Dit is slechts één van de vele vragen die opkomen bij de aan- en verkoop van uw eigen woning. Bent u bezig met een aan- en verkoop traject neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs voor advies omtrent de fiscale mogelijkheden van de aan- en verkoop.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief