Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlaag box III vermogen

Woensdag 16 december 2015

Over uw vermogen op onder andere bank- en spaarrekeningen betaalt u vermogensrendementsheffing van (nu nog) 1,2% als u meer bezittingen heeft dan het heffingsvrije vermogen van € 24.437 (zonder partner) of € 48.874 (met partner). Ouderen hadden tot 2016 een extra toeslag aan heffingsvrij vermogen, deze is vervallen per 1 januari 2016. Indien u de mogelijkheid heeft is het aan te raden uw box III-vermogen jaarlijks zoveel mogelijk te verlagen per 31 december (lees: 1 januari).

Betalen hypotheekrente
Door in 2015 al hypotheekrente te betalen voor 2016 verlaagt u op de peildatum van 1 januari uw vermogen in box III. U mag maximaal de hypotheekrente vooruit betalen welke betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2016. Bij een hoog inkomen heeft u als extra voordeel dat het tarief voor aftrek van hypotheekrente in 2015 hoger (51%) is dan in 2016 (50,5%).

Aflossen hypotheek
Heeft u een kleine hypotheek op uw eigen woning en u heeft voldoende geld op uw bankrekening? Dan kan het interessant zijn om deze kleine hypotheek af te lossen. Voor de waarde van uw eigen woning geldt een eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling op uw inkomen en dit verlaagt de aftrek van hypotheekrente. U heeft voor een lage hypotheekrente welke binnen het eigenwoningforfait valt geen voordeel meer aan hypotheekrenteaftrek. Bijkomend voordeel is dat door de hypotheek af te lossen u belasting bespaart over uw vermogen in box III.

Als er geen of een kleine hypotheek op uw eigen woning rust, hoeft (een deel van) het eigenwoningforfait niet bij uw inkomen geteld te worden.

Schenken
Uw vermogen op de bank kunt u ook verlagen door te schenken. Voor 2015 mag u bijvoorbeeld belastingvrij aan uw kinderen een bedrag van € 5.277 (2016: € 5.304) en aan kleinkinderen en derden € 2.111 (2016: € 2.122) schenken. Voor kinderen onder de 40 jaar bestaan nog eenmalig verhoogde vrijstellingen waar gebruik van gemaakt kan worden. De hoogte van deze vrijstelling moet per situatie bekeken worden.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief