Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlaag box III vermogen

Woensdag 16 december 2015

Over uw vermogen op onder andere bank- en spaarrekeningen betaalt u vermogensrendementsheffing van (nu nog) 1,2% als u meer bezittingen heeft dan het heffingsvrije vermogen van € 24.437 (zonder partner) of € 48.874 (met partner). Ouderen hadden tot 2016 een extra toeslag aan heffingsvrij vermogen, deze is vervallen per 1 januari 2016. Indien u de mogelijkheid heeft is het aan te raden uw box III-vermogen jaarlijks zoveel mogelijk te verlagen per 31 december (lees: 1 januari).

Betalen hypotheekrente
Door in 2015 al hypotheekrente te betalen voor 2016 verlaagt u op de peildatum van 1 januari uw vermogen in box III. U mag maximaal de hypotheekrente vooruit betalen welke betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2016. Bij een hoog inkomen heeft u als extra voordeel dat het tarief voor aftrek van hypotheekrente in 2015 hoger (51%) is dan in 2016 (50,5%).

Aflossen hypotheek
Heeft u een kleine hypotheek op uw eigen woning en u heeft voldoende geld op uw bankrekening? Dan kan het interessant zijn om deze kleine hypotheek af te lossen. Voor de waarde van uw eigen woning geldt een eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling op uw inkomen en dit verlaagt de aftrek van hypotheekrente. U heeft voor een lage hypotheekrente welke binnen het eigenwoningforfait valt geen voordeel meer aan hypotheekrenteaftrek. Bijkomend voordeel is dat door de hypotheek af te lossen u belasting bespaart over uw vermogen in box III.

Als er geen of een kleine hypotheek op uw eigen woning rust, hoeft (een deel van) het eigenwoningforfait niet bij uw inkomen geteld te worden.

Schenken
Uw vermogen op de bank kunt u ook verlagen door te schenken. Voor 2015 mag u bijvoorbeeld belastingvrij aan uw kinderen een bedrag van € 5.277 (2016: € 5.304) en aan kleinkinderen en derden € 2.111 (2016: € 2.122) schenken. Voor kinderen onder de 40 jaar bestaan nog eenmalig verhoogde vrijstellingen waar gebruik van gemaakt kan worden. De hoogte van deze vrijstelling moet per situatie bekeken worden.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief