Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging steunmaatregelen groente en fruit

Donderdag 20 augustus 2015

De Europese Commissie heeft besloten, gezien de voortdurende dreiging van marktverstoringen als gevolg van het Russische importverbod, de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit te verlengen tot 30 juni 2016.


Welke producten en producthoeveelheden?
De Europese Commissie heeft er wederom voor gekozen om maximale producthoeveelheden (enveloppes) per lidstaat toe te kennen voor de periode 8 augustus 2015 tot en met 30 juni 2016. Aan Nederland zijn de volgende enveloppes toegekend:  • 22.950 ton voor appelen en peren;

  • 22.800 ton voor tomaten, wortelen, paprika’s, komkommers en augurken, en

  • 3.000 ton vrije marge.Nederland heeft besloten de tweede enveloppe te verdelen in twee subgroepen:  • 11.400 ton voor tomaten, paprika’s, komkommers en augurken;

  • 11.400 ton voor wortelen.Voor welke acties?
Er kan een vergoeding aangevraagd worden voor:  • Het uit de markt nemen van producten met als bestemming gratis uitreiking aan voedselbanken, afvoer naar veehouders voor vervoedering of afvoer naar afvalverwerkende bedrijven.

  • Het groen (onrijp) oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.

  • Het niet oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.Steunbedragen
Net zoals bij de huidige maatregelen is het percentage EU-steun voor leden van producentenorganisaties (75%) hoger dan voor niet-leden (50%).  Een overzicht van de steunbedragen is als bijlage toegevoegd.


Melding
Per voorgenomen actie moet een melding worden gedaan bij RVO.nl. De melding wordt direct telefonisch besproken en binnen drie werkdagen gecontroleerd. Er kan pas actie worden ondernomen als een controleur langs is geweest en toestemming heeft gegeven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging steunmaatregelen groente en fruit

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief