Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging steunmaatregelen groente en fruit

Donderdag 20 augustus 2015

De Europese Commissie heeft besloten, gezien de voortdurende dreiging van marktverstoringen als gevolg van het Russische importverbod, de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit te verlengen tot 30 juni 2016.


Welke producten en producthoeveelheden?
De Europese Commissie heeft er wederom voor gekozen om maximale producthoeveelheden (enveloppes) per lidstaat toe te kennen voor de periode 8 augustus 2015 tot en met 30 juni 2016. Aan Nederland zijn de volgende enveloppes toegekend:  • 22.950 ton voor appelen en peren;

  • 22.800 ton voor tomaten, wortelen, paprika’s, komkommers en augurken, en

  • 3.000 ton vrije marge.Nederland heeft besloten de tweede enveloppe te verdelen in twee subgroepen:  • 11.400 ton voor tomaten, paprika’s, komkommers en augurken;

  • 11.400 ton voor wortelen.Voor welke acties?
Er kan een vergoeding aangevraagd worden voor:  • Het uit de markt nemen van producten met als bestemming gratis uitreiking aan voedselbanken, afvoer naar veehouders voor vervoedering of afvoer naar afvalverwerkende bedrijven.

  • Het groen (onrijp) oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.

  • Het niet oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.Steunbedragen
Net zoals bij de huidige maatregelen is het percentage EU-steun voor leden van producentenorganisaties (75%) hoger dan voor niet-leden (50%).  Een overzicht van de steunbedragen is als bijlage toegevoegd.


Melding
Per voorgenomen actie moet een melding worden gedaan bij RVO.nl. De melding wordt direct telefonisch besproken en binnen drie werkdagen gecontroleerd. Er kan pas actie worden ondernomen als een controleur langs is geweest en toestemming heeft gegeven.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging steunmaatregelen groente en fruit

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief