Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

Woensdag 31 augustus 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten onder voorwaarden de uitrijdperiode op bouwland te verlengen.

Bij de inzaai van een groenbemester of winterkoolzaad voor zaadwinning in 2017 mag de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm benut worden tot en met 15 september. De groenbemester of het winterkoolzaad moet uiterlijk op 16 september worden ingezaaid. De stikstofgebruiksnorm kan in die periode worden ingevuld met kunstmest, drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.

Aangezien een verzoek om uitstel van het uitrijdverbod frequent terugkomt, overweegt de staatssecretaris om in de komende periode te zoeken naar een structurele oplossing. Het lijkt hem het meest logisch aansluiting te zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit actieprogramma zal worden gebruikt voor de onderhandelingen voor het verkrijgen van derogatie na 2017.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief