Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

Woensdag 31 augustus 2016

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten onder voorwaarden de uitrijdperiode op bouwland te verlengen.

Bij de inzaai van een groenbemester of winterkoolzaad voor zaadwinning in 2017 mag de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm benut worden tot en met 15 september. De groenbemester of het winterkoolzaad moet uiterlijk op 16 september worden ingezaaid. De stikstofgebruiksnorm kan in die periode worden ingevuld met kunstmest, drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib.

Aangezien een verzoek om uitstel van het uitrijdverbod frequent terugkomt, overweegt de staatssecretaris om in de komende periode te zoeken naar een structurele oplossing. Het lijkt hem het meest logisch aansluiting te zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit actieprogramma zal worden gebruikt voor de onderhandelingen voor het verkrijgen van derogatie na 2017.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief