Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verlenging uitrijdtermijn mest op bouwland

Maandag 21 september 2015

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de termijn voor het uitrijden van dierlijke mest en het toepassen van kunstmest op bouwland verlengd tot 1 oktober 2015. Voorwaarde is dat op het bouwland een groenbemester wordt geteeld. Deze verlenging geldt niet voor bouwland waarop in 2015 snijmaïs is geteeld.


De staatssecretaris heeft dit besloten naar aanleiding van een aangenomen Kamermotie. Waar het advies van de Technische commissie bodem (TCB) kritisch was, gaf de Europese Commissie wel ruimte voor een verlenging van de uitrijdtermijn, waarbij dit niet tot negatieve effecten voor het milieu mocht leiden.


Gezien de natte omstandigheden is het de vraag of de regeling veel soelaas biedt.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verlenging uitrijdtermijn mest op bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief