Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vermogen op bank in buitenland?

Donderdag 15 februari 2018

Zwitserland krijgt bezoek van Nederlandse fiscus.

Al eerder hebben wij een artikel gewijd aan Nederlands vermogen op buitenlandse banken. In dit artikel werd gewaarschuwd voor de hoge boetes en strafrechterlijke vervolging die de consequentie zijn van het verzwijgen van vermogen in het buitenland. De inkeerregeling was toen van kracht, deze is in 2018 opgeheven.

Na onlangs Luxemburg bezocht te hebben, concentreert de belastingdienst zich weer op Zwitserland. De bank Julius Bär wordt gevraagd om bankgegevens van Nederlandse klanten aan te leveren. De belastingdienst is al jaren op zoek naar Nederlanders die verzwegen vermogen hebben op buitenlandse rekeningen.

In veel gevallen is het ondanks het afschaffen van de inkeerregeling nog wel mogelijk om van de ‘oude’ inkeerregeling gebruik te maken. Zo kan toch nog strafrechtelijke vervolging  voorkomen worden en zal de boete aanzienlijk gematigd worden.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief