Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

Woensdag 14 juni 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de rundveesector toegezegd om de bestrijding van de rundveeziekte IBR te gaan regelen, gezien het belang voor de diergezondheid, dierenwelzijn en de handelspositie van Nederland. Diverse omliggende EU-lidstaten bestrijden deze ziekte al langere of kortere tijd en hebben een EU-status voor IBR. Lidstaten met een dergelijke status stellen aanvullende eisen aan de import van levende runderen.

In een AMvB zal geregeld worden dat rundveehouders verplicht worden hun dieren te vaccineren tegen IBR, met uitzondering van bedrijven die aantoonbaar vrij zijn van IBR, of waar het risico op besmetting met IBR laag is. Om te voorkomen dat virus tussen bedrijven wordt verspreid zal in bepaalde gevallen een plicht voor onderzoek gelden. Het voornemen is om begin 2018 te starten met bestrijding van IBR.

De staatssecretaris heeft besloten (nog) geen ondersteunende regelgeving op te stellen voor de bestrijding van de rundveeziekte BVD, omdat het niet mogelijk is een officiële EU-status te verkrijgen voor BVD. Voor deze ziekte acht hij een private bestrijding voldoende.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief