Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte deelname CBS-enquetes

Donderdag 22 september 2016

Vanaf dit jaar is het verplicht om deel te nemen aan bepaalde CBS-enquêtes, indien men hiervoor een uitnodiging ontvangt. Op grond van Europese regelgeving verzamelt het CBS gegevens in de landbouwsector. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het Europese en nationale landbouwbeleid. Deelname aan de enquêtes was tot nu toe vrijwillig, maar door een teruglopende respons was het niet langer mogelijk om betrouwbare informatie over de landbouwsector te verzamelen.


Het CBS haalt al veel informatie uit bijvoorbeeld de Landbouwtelling en het I&R-systeem. De Landbouwtelling bevat echter geen gegevens over oogstramingen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Verder biedt het I&R-systeem in de varkenshouderij onvoldoende inzicht in de omvang van de varkensstapel per 1 december.


Deelname aan de volgende enquêtes wordt daarom verplicht gesteld:  • oogstraming akkerbouw;

  • oogstraming appels en peren;

  • oogstraming groenten open grond;

  • decembertelling varkensstapel;

  • gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als men de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte deelname CBS-enquetes

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief