Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte deelname CBS-enquetes

Donderdag 22 september 2016

Vanaf dit jaar is het verplicht om deel te nemen aan bepaalde CBS-enquêtes, indien men hiervoor een uitnodiging ontvangt. Op grond van Europese regelgeving verzamelt het CBS gegevens in de landbouwsector. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het Europese en nationale landbouwbeleid. Deelname aan de enquêtes was tot nu toe vrijwillig, maar door een teruglopende respons was het niet langer mogelijk om betrouwbare informatie over de landbouwsector te verzamelen.


Het CBS haalt al veel informatie uit bijvoorbeeld de Landbouwtelling en het I&R-systeem. De Landbouwtelling bevat echter geen gegevens over oogstramingen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Verder biedt het I&R-systeem in de varkenshouderij onvoldoende inzicht in de omvang van de varkensstapel per 1 december.


Deelname aan de volgende enquêtes wordt daarom verplicht gesteld:  • oogstraming akkerbouw;

  • oogstraming appels en peren;

  • oogstraming groenten open grond;

  • decembertelling varkensstapel;

  • gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als men de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet volledig verstrekt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte deelname CBS-enquetes

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief