Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

Dinsdag 20 december 2016

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de verplichte drukregistratie voor spuitapparatuur uit te stellen tot 1 januari 2019. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou deze verplichting al op 1 januari 2017 in moeten gaan, maar de staatssecretaris biedt de mogelijkheid om voor 1 januari 2018 met een goed alternatief te komen. Anders wordt de drukregistratie alsnog verplicht per 1 januari 2019.


LTO Nederland, KAVB (bloembollen) en Cumela (agrarisch loonwerk) hadden gepleit voor het schrappen van dit voorschrift en stelden als alternatief voor dat spuitdoppen waarvan het risico op oneigenlijk gebruik groot is niet meer mogen worden gebruikt. Daarnaast stelden zij dat voor bepaalde spuitapparatuur de drukregistratievoorziening geen toegevoegde waarde heeft, omdat bij een goede landbouwkundige toepassing oneigenlijk gebruik niet aannemelijk is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu acht echter toezicht noodzakelijk, omdat er vooralsnog een prikkel lijkt te bestaan om spuitapparatuur oneigenlijk te gebruiken. Zij neemt daarom het voorstel om de drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet over. De vraag of een drukregistratievoorziening voor bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of onredelijk is, moet nog nader uitgewerkt worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief