Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

Dinsdag 20 december 2016

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de verplichte drukregistratie voor spuitapparatuur uit te stellen tot 1 januari 2019. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou deze verplichting al op 1 januari 2017 in moeten gaan, maar de staatssecretaris biedt de mogelijkheid om voor 1 januari 2018 met een goed alternatief te komen. Anders wordt de drukregistratie alsnog verplicht per 1 januari 2019.


LTO Nederland, KAVB (bloembollen) en Cumela (agrarisch loonwerk) hadden gepleit voor het schrappen van dit voorschrift en stelden als alternatief voor dat spuitdoppen waarvan het risico op oneigenlijk gebruik groot is niet meer mogen worden gebruikt. Daarnaast stelden zij dat voor bepaalde spuitapparatuur de drukregistratievoorziening geen toegevoegde waarde heeft, omdat bij een goede landbouwkundige toepassing oneigenlijk gebruik niet aannemelijk is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu acht echter toezicht noodzakelijk, omdat er vooralsnog een prikkel lijkt te bestaan om spuitapparatuur oneigenlijk te gebruiken. Zij neemt daarom het voorstel om de drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet over. De vraag of een drukregistratievoorziening voor bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of onredelijk is, moet nog nader uitgewerkt worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief