Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Donderdag 06 juni 2019

Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 Algemeen Verbindend (AVV) verklaard door het ministerie van LNV. Het Programma Onderzoek en Innovatie bevat de onderzoeksthema's diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en keteninnovatie. Het oogmerk is het vergaren van meer kennis en inzicht zodat een kalvereigenaar zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen ten einde het verdienmodel te verbeteren.

De algemeen verbindend verklaring betekent dat alle eigenaren van vleeskalveren zich voor 1 juli 2019 moeten registreren bij SBK en moeten bijdragen aan het Onderzoek- en Innovatieprogramma. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het aantal opgezette vleeskalveren en bedraagt voor 2019 € 0,10 per vleeskalf (start: € 0,06 per opgezet vleeskalf, afmest: € 0,14 per opgezet vleeskalf).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief