Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Donderdag 09 maart 2017

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan men een verzoek indienen bij RVO.nl om het referentieaantal te verhogen.

Referentiedatum
Voor een beroep op bijzondere omstandigheden is de volgende referentiedatum van belang:  • 2 juli 2015 voor melkproducerende bedrijven;

  • 15 december 2016 voor niet-melkproducerende bedrijven.Bijzondere omstandigheden
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:  • bouwwerkzaamheden;

  • diergezondheidsproblemen;

  • vernieling van de melkveestallen;

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de houder of een bloed- of aanverwant in de eerste graad.Verhoging referentieaantal
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt het referentieaantal bepaald aan de hand van het aantal runderen dat voor intreding van deze buitengewone omstandigheid op een bepaald moment bij het bedrijf was geregistreerd. Dat aantal runderen moet blijken uit de I&R-registratie.

Melding
De melding moet uiterlijk 1 april via Mijn Dossier ingediend worden bij RVO.nl. Belangrijk is daarbij de keuze van de ingangsdatum van de bijzondere omstandigheid. Er moeten schriftelijke bewijsstukken meegestuurd worden met de melding, waaruit blijkt dat één van de bijzondere omstandigheden van toepassing is.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Als de fiscale winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar gelijk aan het bedrag van de winst. Anders gezegd: door de zelfstandigenaftrek kan geen verlies ontstaan. Als men (vóór de toepassing van de zelfstandigenaftrek) al een verlies heeft, kan de zelfstandigenaftrek dus niet ‘benut’ worden. Alleen voor starters geldt een uitzondering.

Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek kan vervolgens worden verrekend met de winst in de volgende negen jaren. Voor deze verrekening is het wel noodzakelijk dat in het betreffende jaar wordt voldaan aan het urencriterium én er voldoende winst is gemaakt.

Het jaar van staking is de laatste kans om de ‘opgespaarde’ zelfstandigenaftrek te kunnen benutten. Bij staking wordt hiervoor vaak wel voldoende stakingswinst behaald. Echter er zal dan ook nog voldaan moeten worden aan het urencriterium. Dat vereist dus een goede planning van de beëindigingsdatum: niet te vroeg in het jaar.

Het urencriterium is in dit verband niet van belang als de onderneming door overlijden van de ondernemer wordt gestaakt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief