Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Donderdag 09 maart 2017

In het fosfaatreductieplan is een voorziening opgenomen voor knelgevallen. Als het referentieaantal door bijzondere omstandigheden meer dan 5% lager is dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, kan men een verzoek indienen bij RVO.nl om het referentieaantal te verhogen.

Referentiedatum
Voor een beroep op bijzondere omstandigheden is de volgende referentiedatum van belang:  • 2 juli 2015 voor melkproducerende bedrijven;

  • 15 december 2016 voor niet-melkproducerende bedrijven.Bijzondere omstandigheden
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:  • bouwwerkzaamheden;

  • diergezondheidsproblemen;

  • vernieling van de melkveestallen;

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de houder of een bloed- of aanverwant in de eerste graad.Verhoging referentieaantal
Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt het referentieaantal bepaald aan de hand van het aantal runderen dat voor intreding van deze buitengewone omstandigheid op een bepaald moment bij het bedrijf was geregistreerd. Dat aantal runderen moet blijken uit de I&R-registratie.

Melding
De melding moet uiterlijk 1 april via Mijn Dossier ingediend worden bij RVO.nl. Belangrijk is daarbij de keuze van de ingangsdatum van de bijzondere omstandigheid. Er moeten schriftelijke bewijsstukken meegestuurd worden met de melding, waaruit blijkt dat één van de bijzondere omstandigheden van toepassing is.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatreductieplan en beroep op bijzondere omstandigheden

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Als de fiscale winst lager is dan de zelfstandigenaftrek, is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar gelijk aan het bedrag van de winst. Anders gezegd: door de zelfstandigenaftrek kan geen verlies ontstaan. Als men (vóór de toepassing van de zelfstandigenaftrek) al een verlies heeft, kan de zelfstandigenaftrek dus niet ‘benut’ worden. Alleen voor starters geldt een uitzondering.

Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek kan vervolgens worden verrekend met de winst in de volgende negen jaren. Voor deze verrekening is het wel noodzakelijk dat in het betreffende jaar wordt voldaan aan het urencriterium én er voldoende winst is gemaakt.

Het jaar van staking is de laatste kans om de ‘opgespaarde’ zelfstandigenaftrek te kunnen benutten. Bij staking wordt hiervoor vaak wel voldoende stakingswinst behaald. Echter er zal dan ook nog voldaan moeten worden aan het urencriterium. Dat vereist dus een goede planning van de beëindigingsdatum: niet te vroeg in het jaar.

Het urencriterium is in dit verband niet van belang als de onderneming door overlijden van de ondernemer wordt gestaakt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief