Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Dinsdag 31 juli 2018

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de Minister van LNV voor verruiming van de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven.

De huidige knelgevallenvoorziening is alleen van toepassing op melkveebedrijven die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk. De verruiming houdt in dat ook starters die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn begonnen met de productie van melk voor consumptie of verwerking in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening. Voorwaarde is wel dat deze starters op de peildatum 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hebben. De overige criteria blijven ongewijzigd, namelijk:  • het bedrijf beschikt over een voor 2 juli 2015 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee of over een voor 2 juli 2015 ingediende melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit) beschikt voor het houden van melkvee;

  • er voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan;

  • er op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien worden gehouden;

  • het bedrijf geen aanspraak maakt op rechten op grond van artikel 23, lid 4, Meststoffenwet (overname beëindigd bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018).Het wijzigingsbesluit is voor spoedadvies aangeboden aan de Raad van State. Het streven is de wijziging voor 15 september 2018 in te voeren. Ondernemers krijgen dan tot 15 oktober 2018 de gelegenheid een aanvraag in te dienen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief