Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Dinsdag 31 juli 2018

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel van de Minister van LNV voor verruiming van de knelgevallenvoorziening voor startende bedrijven.

De huidige knelgevallenvoorziening is alleen van toepassing op melkveebedrijven die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk. De verruiming houdt in dat ook starters die tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 zijn begonnen met de productie van melk voor consumptie of verwerking in aanmerking kunnen komen voor deze voorziening. Voorwaarde is wel dat deze starters op de peildatum 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hebben. De overige criteria blijven ongewijzigd, namelijk:  • het bedrijf beschikt over een voor 2 juli 2015 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee of over een voor 2 juli 2015 ingediende melding (art. 1.10 Activiteitenbesluit) beschikt voor het houden van melkvee;

  • er voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan;

  • er op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien worden gehouden;

  • het bedrijf geen aanspraak maakt op rechten op grond van artikel 23, lid 4, Meststoffenwet (overname beëindigd bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018).Het wijzigingsbesluit is voor spoedadvies aangeboden aan de Raad van State. Het streven is de wijziging voor 15 september 2018 in te voeren. Ondernemers krijgen dan tot 15 oktober 2018 de gelegenheid een aanvraag in te dienen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief