Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verruiming landbouwactiviteiten bij begrip actieve landbouwer

Woensdag 16 maart 2016

Om in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet de aanvrager een actieve landbouwer zijn. Daarvoor wordt gekeken naar de registratie van landbouwactiviteiten bij de Kamer van Koophandel in de vorm van SBI-codes.


Een SBI-code die begint met 011, 012, 013, 014 en 015 werd al eerder aangemerkt als landbouwactiviteit. SBI-codes die beginnen met 016 zijn nu toegevoegd aan de codes die als landbouwactiviteit worden gezien. Onder deze code vallen:  • Dienstverlening voor de landbouw

  • Behandeling van gewassen na de oogst

  • Behandeling van zaden voor vermeerderingDienstverlening voor de landbouw
Hieronder vallen onder meer: bedrijfsverzorging, verhuur van landbouwmachines met bestuurders en personeel, in loon uitoefenen van delen van het productieproces in akker- en tuinbouw (voorbewerking van de grond, opzetten van een teelt, besproeien van gewassen, snoeien en oogsten), ongediertebestrijding voor de landbouw, reinigen van sloten, advisering over bemesting, onkruidbestrijding en wisselteelten, verzorgen van dieren voor derden, hoefsmeden en scheren van schapen.


Behandeling van gewassen na de oogst
Hieronder vallen: eerste behandeling van de gewassen (reinigen, afsnijden, sorteren, pellen, roten, koelen en de bulkverpakking van gewassen) en dorsen van graan en hooi.


Behandeling van zaden voor vermeerdering
Hieronder vallen: behandeling van akkerbouwzaden, tuinbouwzaden en zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering, bijvoorbeeld door drogen.


Herbeoordeling afgewezen aanvragen
In 2015 werden SBI-codes die beginnen met 016 niet als landbouwactiviteit gezien. Indien een aanvraag voor betalingsrechten in 2015 hierdoor is afgewezen, wordt deze opnieuw beoordeeld.


Aanscherping begrip actieve landbouwer
Tegenover deze verruiming staat dat het begrip actieve landbouwer op een ander vlak wordt aangescherpt. Bedrijven waarbij de landbouwactiviteit een nevenactiviteit is, moeten met een accountantsverklaring aantonen dat de landbouwactiviteiten niet onaanzienlijk zijn om in aanmerking te komen voor GLB-inkomenssteun.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verruiming landbouwactiviteiten bij begrip actieve landbouwer

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief