Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Verruiming landbouwactiviteiten bij begrip actieve landbouwer

Woensdag 16 maart 2016

Om in aanmerking te komen voor een directe betaling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet de aanvrager een actieve landbouwer zijn. Daarvoor wordt gekeken naar de registratie van landbouwactiviteiten bij de Kamer van Koophandel in de vorm van SBI-codes.


Een SBI-code die begint met 011, 012, 013, 014 en 015 werd al eerder aangemerkt als landbouwactiviteit. SBI-codes die beginnen met 016 zijn nu toegevoegd aan de codes die als landbouwactiviteit worden gezien. Onder deze code vallen:  • Dienstverlening voor de landbouw

  • Behandeling van gewassen na de oogst

  • Behandeling van zaden voor vermeerderingDienstverlening voor de landbouw
Hieronder vallen onder meer: bedrijfsverzorging, verhuur van landbouwmachines met bestuurders en personeel, in loon uitoefenen van delen van het productieproces in akker- en tuinbouw (voorbewerking van de grond, opzetten van een teelt, besproeien van gewassen, snoeien en oogsten), ongediertebestrijding voor de landbouw, reinigen van sloten, advisering over bemesting, onkruidbestrijding en wisselteelten, verzorgen van dieren voor derden, hoefsmeden en scheren van schapen.


Behandeling van gewassen na de oogst
Hieronder vallen: eerste behandeling van de gewassen (reinigen, afsnijden, sorteren, pellen, roten, koelen en de bulkverpakking van gewassen) en dorsen van graan en hooi.


Behandeling van zaden voor vermeerdering
Hieronder vallen: behandeling van akkerbouwzaden, tuinbouwzaden en zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering, bijvoorbeeld door drogen.


Herbeoordeling afgewezen aanvragen
In 2015 werden SBI-codes die beginnen met 016 niet als landbouwactiviteit gezien. Indien een aanvraag voor betalingsrechten in 2015 hierdoor is afgewezen, wordt deze opnieuw beoordeeld.


Aanscherping begrip actieve landbouwer
Tegenover deze verruiming staat dat het begrip actieve landbouwer op een ander vlak wordt aangescherpt. Bedrijven waarbij de landbouwactiviteit een nevenactiviteit is, moeten met een accountantsverklaring aantonen dat de landbouwactiviteiten niet onaanzienlijk zijn om in aanmerking te komen voor GLB-inkomenssteun.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Verruiming landbouwactiviteiten bij begrip actieve landbouwer

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief