Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Dinsdag 28 november 2017

Vrije-uitloopeieren raakten hun status na twaalf weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep. Vanaf dat moment moesten de eieren als scharreleieren worden afgezet, wat tot forse verliezen voor de betreffende bedrijven leidde.

Gezien de bezorgdheid van de pluimveehouders over potentiële economische verliezen en de kans op nieuwe, langdurige uitbraken van vogelgriep heeft de Europese Commissie besloten de termijn van twaalf weken te verlengen tot zestien weken.

De regels worden niet langer per bedrijf, maar per koppel toegepast. Dit geeft bedrijven die in de loop van de periode dat de ophokplicht geldt een nieuwe koppel hebben opgezet, de mogelijkheid voor deze koppel volledig gebruik te maken van de periode van de zestien weken.


Deze wijzigingen zijn op 25 november 2017 in werking getreden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief