Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Versoepeling van het arbeidsrecht in zicht!

Woensdag 18 april 2018

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd die voor werkgevers diverse nadelige gevolgen met zich meebracht, zoals de transitievergoeding, minder tijdelijke contracten, de aanzegvergoeding etc.

De doelstellingen van de wet, zoals meer vaste arbeidscontracten, bleken in de praktijk lang niet allemaal gehaald te worden en de wet had ook diverse ongewenste gevolgen. In het nieuwe regeerakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om dit te ondervangen.

Deze afspraken zijn nu concreet gemaakt en uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Na internetconsultatie volgt voorleggen aan de Raad van State en indiening bij de Tweede Kamer. Bedoeling is de wet per 1 januari 2020 van kracht te laten worden.

De WAB omvat een heel pakket aan maatregelen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Introductie van de cumulatiegrond waardoor een werkgever ontslaggronden kan combineren, waarbij de werknemer wel een halve transitievergoeding extra krijgt.
  • Werknemers krijgen vanaf de 1e dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte; het wetsvoorstel voorziet niet in terugwerkende kracht, zodat dit op zijn vroegst op 1 januari 2020 gaat gelden.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
  • De ketenbepaling over opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verruimd, in plaats van 3 aansluitende contracten in 2 jaar wordt het mogelijk 3 aansluitende contracten in 3 jaar aan te gaan.
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte beschikbaarheid van oproepkrachten aan een termijn te binden, waarbij een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren wordt opgeroepen door de werkgever en oproepkrachten recht op loon houden als het werk wordt afgezegd.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk contract (en niet meer afhankelijk van de sectorindeling).

Uiteraard is dit nog een wetsvoorstel en kan er nog het nodige veranderen of uitgesteld worden, maar het kan verstandig zijn hier toch alvast rekening mee te houden.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief