Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vertraging in economische groei maar van korte duur, volgens IMF

Woensdag 17 april 2019

Het is onmiskenbaar een feit dat de wereldeconomie dit jaar minder uitbundig groeit dan eerder werd voorspeld. Toch lijkt de hapering van korte duur, volgens de rekenmeesters van het Internationaal Monetair Fonds. In de tweede helft van het jaar, zo verwacht men, zal de economische motor weer op stoom zijn. Het fonds ziet de risico’s van de handelsspanningen tussen Amerika en enkele delen van de wereld. Ook ziet men dat de crises in Turkije en Argentinië een effect hebben, zoals dat ook geldt voor de afnemende autoverkopen van de Duitse auto-industrie.

Toch verwacht men dat deze effecten slechts een tijdelijke groeivertraging opleveren. Zo ziet men dat verschillende centrale banken uiteindelijk hebben besloten om aangekondigde stimulering afbouw niet door te voeren en ook lijkt de spanning tussen de handelsconflicten definitief verlaagd te zijn.

Helemaal veilig is deze voorspelling ook niet, zo erkent men. In geval een verkeerd aflopende Brexit aan de orde is, of er toch weer een onverwachte handelsoorlog wordt afgekondigd (de president van de USA blijft moeilijk voorspelbaar), dan kan de groei alsnog opnieuw vertraging oplopen. Vooral voor Duitsland en ook Italië zijn de IMF’ers positief. Terwijl juist voor de VS en voor China wordt gerekend op een afzwakkende groei.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief