Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vertraging in economische groei maar van korte duur, volgens IMF

Woensdag 17 april 2019

Het is onmiskenbaar een feit dat de wereldeconomie dit jaar minder uitbundig groeit dan eerder werd voorspeld. Toch lijkt de hapering van korte duur, volgens de rekenmeesters van het Internationaal Monetair Fonds. In de tweede helft van het jaar, zo verwacht men, zal de economische motor weer op stoom zijn. Het fonds ziet de risico’s van de handelsspanningen tussen Amerika en enkele delen van de wereld. Ook ziet men dat de crises in Turkije en Argentinië een effect hebben, zoals dat ook geldt voor de afnemende autoverkopen van de Duitse auto-industrie.

Toch verwacht men dat deze effecten slechts een tijdelijke groeivertraging opleveren. Zo ziet men dat verschillende centrale banken uiteindelijk hebben besloten om aangekondigde stimulering afbouw niet door te voeren en ook lijkt de spanning tussen de handelsconflicten definitief verlaagd te zijn.

Helemaal veilig is deze voorspelling ook niet, zo erkent men. In geval een verkeerd aflopende Brexit aan de orde is, of er toch weer een onverwachte handelsoorlog wordt afgekondigd (de president van de USA blijft moeilijk voorspelbaar), dan kan de groei alsnog opnieuw vertraging oplopen. Vooral voor Duitsland en ook Italië zijn de IMF’ers positief. Terwijl juist voor de VS en voor China wordt gerekend op een afzwakkende groei.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief