Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervallen vakantiedagen automatisch?

Woensdag 17 april 2019

Het voorjaar is aangebroken en ook de vakantieperiode dient zich weer aan. Veel werknemers zullen dan ook verlofaanvragen indienen bij hun werkgever.

De vraag of een werkgever een vakantieaanvraag mag weigeren hebben wij in eerdere nieuwsberichten al beantwoord*, maar ook over de vervaltermijn van vakantiedagen blijkt soms onduidelijkheid te bestaan.

Op bovenwettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht indien dit in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat een werknemer deze dient op te nemen binnen vijf jaar nadat ze door de werknemer zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2018 verjaren dus pas op 31 december 2023.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus met ingang van 1 juli 2019. Op deze vervaltermijn zijn echter uitzonderingen gemaakt.

Volgens het Europees Hof van Justitie vervallen/verjaren vakantiedagen niet als de werkgever zijn werknemers hier niet tijdig over heeft geïnformeerd of niet kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Een werkgever dient een werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren over een eventueel verlies van de vakantiedagen wanneer die niet tijdig door de werknemer worden opgenomen. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat hij zijn werknemer heeft gewezen op de resterende vakantiedagen en de datum waarop ze komen te vervallen/verjaren. Een verwijzing naar een HR-systeem waarin een werknemer zelf kan nagaan hoeveel vakantiedagen openstaan en wanneer de vakantiedagen komen te vervallen/verjaren, is in dat kader niet voldoende.

Aan alle werkgevers is daarom het advies om werknemers tijdig en uitgebreid te informeren over de hoeveelheid vakantiedagen die nog openstaan en wanneer deze vakantiedagen moeten worden opgenomen. Wanneer je dit als werkgever niet doet, dan kan het zo zijn dat deze dagen in de toekomst alsnog moeten worden toegekend, kunnen worden opgenomen of moeten worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

 

* ga naar de eerder geplaatste nieuwsberichten inzake vakantiedagen:

"Mag je als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?"

"Vrij met de feestdagen? Kan dat zomaar?"

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief