Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervallen vakantiedagen automatisch?

Woensdag 17 april 2019

Het voorjaar is aangebroken en ook de vakantieperiode dient zich weer aan. Veel werknemers zullen dan ook verlofaanvragen indienen bij hun werkgever.

De vraag of een werkgever een vakantieaanvraag mag weigeren hebben wij in eerdere nieuwsberichten al beantwoord*, maar ook over de vervaltermijn van vakantiedagen blijkt soms onduidelijkheid te bestaan.

Op bovenwettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht indien dit in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat een werknemer deze dient op te nemen binnen vijf jaar nadat ze door de werknemer zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2018 verjaren dus pas op 31 december 2023.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2018 heeft opgebouwd, vervallen dus met ingang van 1 juli 2019. Op deze vervaltermijn zijn echter uitzonderingen gemaakt.

Volgens het Europees Hof van Justitie vervallen/verjaren vakantiedagen niet als de werkgever zijn werknemers hier niet tijdig over heeft geïnformeerd of niet kan bewijzen dat hij dit heeft gedaan. Een werkgever dient een werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren over een eventueel verlies van de vakantiedagen wanneer die niet tijdig door de werknemer worden opgenomen. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat hij zijn werknemer heeft gewezen op de resterende vakantiedagen en de datum waarop ze komen te vervallen/verjaren. Een verwijzing naar een HR-systeem waarin een werknemer zelf kan nagaan hoeveel vakantiedagen openstaan en wanneer de vakantiedagen komen te vervallen/verjaren, is in dat kader niet voldoende.

Aan alle werkgevers is daarom het advies om werknemers tijdig en uitgebreid te informeren over de hoeveelheid vakantiedagen die nog openstaan en wanneer deze vakantiedagen moeten worden opgenomen. Wanneer je dit als werkgever niet doet, dan kan het zo zijn dat deze dagen in de toekomst alsnog moeten worden toegekend, kunnen worden opgenomen of moeten worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

 

* ga naar de eerder geplaatste nieuwsberichten inzake vakantiedagen:

"Mag je als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?"

"Vrij met de feestdagen? Kan dat zomaar?"

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief