Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervaltermijnen in het arbeidsrecht: werkgever vist achter het net

Woensdag 20 september 2017

Vorderingen moeten tijdig worden ingediend. In de wetgeving zijn daarvoor verjaringstermijnen en vervaltermijnen opgenomen. Verjaringstermijnen kun je verlengen (het zogenoemde “stuiten”), vervaltermijnen niet.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er in het arbeidsrecht nogal wat vervaltermijnen bijgekomen. Vaak van 2 of 3 maanden. In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 augustus 2017 * is dat een werkgever pijnlijk duidelijk geworden.

In die zaak was er sprake van een (derde) arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een touringcarchauffeur voor 7 maanden. In de arbeidsovereenkomst was geen tussentijds opzeggingsbeding opgenomen. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer deze niet eenzijdig binnen de looptijd mag laten eindigen.

Toch zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op enig moment per direct tussentijds op. Wettelijk is de werknemer dan verplicht om een schadevergoeding aan de werkgever te betalen ter hoogte van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk had geduurd. Voor deze vordering van de werkgever geldt een vervaltermijn van 2 maanden.

De werkgever stelt de vordering echter niet binnen 2 maanden bij de Rechter in. In plaats daarvan betaalt hij een bedrag aan openstaande vakantiedagen niet uit aan werknemer. Hierover gaan partijen een tijdje in discussie. Uiteindelijk vordert de werknemer bij de Rechter de openstaande vakantiedagen.

De vordering van de werknemer wordt toegewezen. In dezelfde procedure stelt de werkgever een tegenvordering in, vanwege zijn wettelijk recht op de schadevergoeding. Deze wordt echter afgewezen omdat hij daarmee te laat was.

Let bij discussies met (oud-)werknemers dus vooral ook op de korte vervaltermijnen. Informeer dan ook niet te laat bij een van onze juristen!

 

* vindplaats van de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4235

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief