Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervaltermijnen in het arbeidsrecht: werkgever vist achter het net

Woensdag 20 september 2017

Vorderingen moeten tijdig worden ingediend. In de wetgeving zijn daarvoor verjaringstermijnen en vervaltermijnen opgenomen. Verjaringstermijnen kun je verlengen (het zogenoemde “stuiten”), vervaltermijnen niet.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er in het arbeidsrecht nogal wat vervaltermijnen bijgekomen. Vaak van 2 of 3 maanden. In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 augustus 2017 * is dat een werkgever pijnlijk duidelijk geworden.

In die zaak was er sprake van een (derde) arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een touringcarchauffeur voor 7 maanden. In de arbeidsovereenkomst was geen tussentijds opzeggingsbeding opgenomen. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer deze niet eenzijdig binnen de looptijd mag laten eindigen.

Toch zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op enig moment per direct tussentijds op. Wettelijk is de werknemer dan verplicht om een schadevergoeding aan de werkgever te betalen ter hoogte van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk had geduurd. Voor deze vordering van de werkgever geldt een vervaltermijn van 2 maanden.

De werkgever stelt de vordering echter niet binnen 2 maanden bij de Rechter in. In plaats daarvan betaalt hij een bedrag aan openstaande vakantiedagen niet uit aan werknemer. Hierover gaan partijen een tijdje in discussie. Uiteindelijk vordert de werknemer bij de Rechter de openstaande vakantiedagen.

De vordering van de werknemer wordt toegewezen. In dezelfde procedure stelt de werkgever een tegenvordering in, vanwege zijn wettelijk recht op de schadevergoeding. Deze wordt echter afgewezen omdat hij daarmee te laat was.

Let bij discussies met (oud-)werknemers dus vooral ook op de korte vervaltermijnen. Informeer dan ook niet te laat bij een van onze juristen!

 

* vindplaats van de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4235

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief