Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vervaltermijnen in het arbeidsrecht: werkgever vist achter het net

Woensdag 20 september 2017

Vorderingen moeten tijdig worden ingediend. In de wetgeving zijn daarvoor verjaringstermijnen en vervaltermijnen opgenomen. Verjaringstermijnen kun je verlengen (het zogenoemde “stuiten”), vervaltermijnen niet.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er in het arbeidsrecht nogal wat vervaltermijnen bijgekomen. Vaak van 2 of 3 maanden. In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 augustus 2017 * is dat een werkgever pijnlijk duidelijk geworden.

In die zaak was er sprake van een (derde) arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een touringcarchauffeur voor 7 maanden. In de arbeidsovereenkomst was geen tussentijds opzeggingsbeding opgenomen. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer deze niet eenzijdig binnen de looptijd mag laten eindigen.

Toch zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op enig moment per direct tussentijds op. Wettelijk is de werknemer dan verplicht om een schadevergoeding aan de werkgever te betalen ter hoogte van het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst eigenlijk had geduurd. Voor deze vordering van de werkgever geldt een vervaltermijn van 2 maanden.

De werkgever stelt de vordering echter niet binnen 2 maanden bij de Rechter in. In plaats daarvan betaalt hij een bedrag aan openstaande vakantiedagen niet uit aan werknemer. Hierover gaan partijen een tijdje in discussie. Uiteindelijk vordert de werknemer bij de Rechter de openstaande vakantiedagen.

De vordering van de werknemer wordt toegewezen. In dezelfde procedure stelt de werkgever een tegenvordering in, vanwege zijn wettelijk recht op de schadevergoeding. Deze wordt echter afgewezen omdat hij daarmee te laat was.

Let bij discussies met (oud-)werknemers dus vooral ook op de korte vervaltermijnen. Informeer dan ook niet te laat bij een van onze juristen!

 

* vindplaats van de uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4235

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief