Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

Dinsdag 28 februari 2017

Het medio februari gepubliceerde fosfaatreductieplan 2017 is, anders dan het oorspronkelijke plan, ook van toepassing op niet-melkproducerende bedrijven. De gekozen referentiedatum 15 december 2016 is voor veel van deze bedrijven ongunstig. Deze bedrijven hebben veelal niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond in de melkveehouderij, maar ondervinden nu wel onevenredige schade van het fosfaatproductiieplan.


Het vetweiden van koeien en het inscharen van vee op niet-melkproducerende bedrijven wordt dit jaar vrijwel onmogelijk gemaakt door het fosfaatreductieplan. Deze bedrijven krijgen een GVE-referentie op basis van het aantal stuks vee, dat op 15 december 2016 op het bedrijf aanwezig was. In de meeste gevallen was dit aantal op dat moment laag of zelfs nihil. Indien ze dit jaar wel meer vee houden dan de GVE-referentie, wordt er een forse boete opgelegd.

Een andere knelgevallengroep vormen de zoogkoeienhouders waarvan de zoogkoeien in het voorjaar afkalven én die na 15 december 2016 meer dan twee vrouwelijke dieren hebben aangevoerd. De toename van het aantal dieren (eigen aanwas) wordt volgens het plan ook beboet.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief