Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

Dinsdag 28 februari 2017

Het medio februari gepubliceerde fosfaatreductieplan 2017 is, anders dan het oorspronkelijke plan, ook van toepassing op niet-melkproducerende bedrijven. De gekozen referentiedatum 15 december 2016 is voor veel van deze bedrijven ongunstig. Deze bedrijven hebben veelal niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond in de melkveehouderij, maar ondervinden nu wel onevenredige schade van het fosfaatproductiieplan.


Het vetweiden van koeien en het inscharen van vee op niet-melkproducerende bedrijven wordt dit jaar vrijwel onmogelijk gemaakt door het fosfaatreductieplan. Deze bedrijven krijgen een GVE-referentie op basis van het aantal stuks vee, dat op 15 december 2016 op het bedrijf aanwezig was. In de meeste gevallen was dit aantal op dat moment laag of zelfs nihil. Indien ze dit jaar wel meer vee houden dan de GVE-referentie, wordt er een forse boete opgelegd.

Een andere knelgevallengroep vormen de zoogkoeienhouders waarvan de zoogkoeien in het voorjaar afkalven én die na 15 december 2016 meer dan twee vrouwelijke dieren hebben aangevoerd. De toename van het aantal dieren (eigen aanwas) wordt volgens het plan ook beboet.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vetweiden koeien en inscharen vee onmogelijk gemaakt

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief