Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Donderdag 05 april 2018

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen organisaties uit de vleesveesector en het Ministerie van LNV over het fosfaatrechtenstelsel en de consequenties voor zoogkoeienhouders. Deze sector heeft niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond, maar wordt wel geconfronteerd met het feit dat vrouwelijk jongvee onder de definitie melkvee valt.

De Minister van LNV heeft in een kamerbrief enerzijds de definitie voor jongvee verduidelijkt en anderzijds kondigt zij een vrijstellingsregeling aan. Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen straks kiezen of zij deelnemen aan de vrijstellingsregeling of dat zij gewoon onder het fosfaatrechtenstelsel vallen.

Definitie jongvee
Voor jongvee dat wordt gehouden buiten de melkveehouderij zijn alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen wordt gehouden voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie. Dit zal binnenkort worden vastgelegd in een beleidsregel.

Vrijstellingsregeling
De vrijstellingsregeling komt er in grote lijnen op neer dat ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling, afstand moeten doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Daarnaast moeten zij ervoor zorgdragen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland. Tot slot mogen deze ondernemers geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op hun bedrijf hebben.

Implementatie
De invoering van zowel de beleidsregel als de vrijstellingsregeling is afhankelijk van overleg met de Europese Commissie. De minister streeft naar invoering per 1 juli 2018. Ondernemers die na invoering gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling, doen er verstandig aan om eventueel aan hen toegekende fosfaatrechten niet te verhandelen. Zij zullen immers afstand moeten doen van deze rechten (ook de reeds verhandelde rechten) om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief