Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorbereiding BTW-wijziging

Dinsdag 18 december 2018

Het lage BTW-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

BTW-verhoging
De BTW-verhoging van het lage tarief treft met name eerste levensbehoeftes, zoals voedsel, drank, boeken, kranten en tijdschriften. Maar ook de diensten van de kapper, schilder schoenmaker, stucadoor en fietsenmaker worden erdoor getroffen, net als bijvoorbeeld een hotelverblijf, sauna- of concertbezoek of personenvervoer.

De consumentenprijs van deze goederen en diensten kan vanwege de verhoging met een kleine 3% stijgen ((9-6)/106 * 100%= 2,8%).

Prijzen aanpassen
Verkoopt u zelf een of meer van bovengenoemde producten of diensten, dan zult u uw prijzen wellicht willen aanpassen. Houd er rekening mee dat u, net als vele andere ondernemers, op 1 januari 2019 ook de inflatie wellicht wilt doorberekenen in de nieuwe prijzen.

Aanpassen administratie
Als gevolg van de wijziging zult u ook uw administratie moeten aanpassen. Uit uw boekhouding zal duidelijk moeten blijken hoeveel goederen u tegen het lage tarief verkocht heeft en hoeveel BTW-afdracht dit tot gevolg heeft. Dit tarief moet dus worden aangepast. Hetzelfde geldt voor uw inkoop tegen het lage tarief en de daaruit volgende vooraftrek.

Unit4 heeft een nieuwe release uitgebracht van Multivers online, versie 10.10. Daarmee is de programmatuur voorbereid.

Aanpassen facturen
Voer de tariefverhoging ook door in uw facturatie, zodat automatisch het juiste bedrag aan BTW in rekening wordt gebracht. Brengt u ten onrechte een verkeerd percentage in rekening, dan zult u het verschil zelf moeten bijpassen.

Geen naheffing over al betaalde facturen
Heeft u dit jaar al goederen en diensten tegen het lage tarief gefactureerd die pas in 2019 geleverd worden? Dan wordt over het verschil niet nageheven. U hoeft uw administratie hierop dus niet aan te passen en ook geen aanvullende nota's te sturen.

Let op! In uw offertes waarbij u uw producten of diensten levert na 1 januari 2019, moet u wel rekening houden met het nieuwe BTW-tarief.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief