Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorkomen vervallen betalingsrechten

Donderdag 24 maart 2016

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achtereen om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd worden en ook niet meer overgedragen worden.


Wanneer vervallen rechten?
Betalingsrechten komen te vervallen in onderstaande situaties:  1. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar twee jaar achtereen geen uitbetaling plaatsvindt omdat men beneden de uitbetalingsgrens van € 500 blijft.

  2. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar er twee jaar achtereen geen uitbetaling plaatsvindt omdat niet aan de voorwaarden (geen actieve landbouwer of geen of niet voldoende subsidiabele landbouwgrond) wordt voldaan.

  3. Als er twee jaar achtereen geen uitbetaling wordt aangevraagd.Belangrijk is dat het gaat om twee jaar achter elkaar dezelfde situatie. Als bijvoorbeeld in het ene jaar situatie 1 van toepassing is, in het tweede jaar situatie 3 en daarna weer situatie 1, vervallen er geen rechten.


Volgorde uitbetaling betalingsrechten
De RVO houdt een standaardvolgorde aan voor het uitbetalen van rechten:  • Er wordt voorrang gegeven aan rechten die dreigen te vervallen, ook als men hierdoor een lager bedrag ontvangt.

  • Vervolgens zijn de rechten met de hoogste waarde aan de beurt. Bij een gelijke waarde gaan de betalingsrechten die het langst niet zijn uitbetaald voor.Afwijkende volgorde uitbetaling betalingsrechten
In de Gecombineerde opgave heeft men de mogelijkheid af te wijken van de standaardvolgorde:  • door de rechten met de hoogste waarde eerst te laten uitbetalen, of;

  • door een geheel eigen volgorde aan te geven.Benutting gehuurde rechten
Indien rechten al dan niet in combinatie met grond worden gehuurd, staat in de bijbehorende overeenkomst in veel gevallen dat de rechten ook daadwerkelijk moeten worden benut door de huurder en dat er een boete verschuldigd is bij het niet voldoen aan deze verplichting. Het is raadzaam hiermee rekening te houden in het geval dat er niet voldoende grond is voor de benutting van alle rechten.


Voorkom vervallen betalingsrechten
Het is raadzaam om ervoor te zorgen dat men over voldoende (subsidiabele) grond beschikt om de rechten te kunnen uitbetalen. Komt men niet aan de uitbetalingsgrens van € 500, dan moet overwogen worden de rechten te verkopen of te verhuren. Ook het juist kopen of huren van rechten met een hogere waarde zou een optie kunnen zijn (let op benutting).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorkomen vervallen betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief