Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorstel aanpassing diergebonden forfaits mest

Woensdag 28 oktober 2015

Op 23 oktober 2015 is een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd in de Staatscourant in verband met de actualisatie van diverse forfaits. Het ontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze kenbaar maken. De wijziging moet op 1 januari 2016 in werking treden.


De belangrijkste wijzigingen zijn:  • Voor de (groot)ouderdieren van vleeskuikens (categorieën 310 en 311) wordt de leeftijdsgrens aangepast van 18 naar 20 weken.

  • Voor varkens zijn ter vereenvoudiging drie categorieën opfokzeugen en opfokberen (402, 403 en 404) samengevoegd tot een categorie (404) en slachtzeugen (410) is als aparte categorie geschrapt.

  • Voor schapen en geiten zijn de categorieën en de excretieforfaits veranderd. Bij melkgeiten is de stikstofexcretienorm met 67% verhoogd en de fosfaatexcretienorm met 24%.

  • Bij paarden en pony’s (941 t/m 944) is de onderverdeling naar gewicht komen te vervallen.

  • Voor de kleinere diercategorieën zijn een aantal diercategorieën die voorheen aparte forfaits hadden samengevoegd ter vereenvoudiging.

  • De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) bij staldieren zijn geactualiseerd. In veel gevallen zijn deze normen fors verlaagd. Redactie: In de praktijk zullen de gevolgen hiervan in de meeste gevallen beperkt zijn door toepassing van het zogenaamde stikstofgat.

  • Voor vleeskuikens (Ki8) en vleeskuikenouderdieren (Ki6 en Ki7) zijn de forfaits van stikstof- en fosfaatgehalten in de dieren (voor berekening aan- en afvoer) herzien.

  • De forfaitaire gehalten van champost zijn aangepast.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorstel aanpassing diergebonden forfaits mest

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief