Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Woensdag 28 maart 2018

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie met twee jaar te verlengen tot 31 december 2019. Het voorstel zal op 4 april 2018 worden besproken en in stemming worden gebracht in het Nitraatcomité.

Voorwaarden
Volgens het voorstel blijven de voorwaarden gelijk. In hoofdlijnen:  • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

  • De oppervlakte grasland moet minimaal 80% bedragen.

  • Maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op zuidelijk en centraal zand- en lössgrond, 250 kg op overige gronden.

  • Er mag geen fosfaatkunstmest worden toegepast.

  • De mestproductie in Nederland mag niet meer bedragen dan 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat.Strenger toezicht op naleving mestregelgeving
Een belangrijke aanscherping is echter dat Nederland strenger moet toezien op naleving van de mestregelgeving. Daarbij zal onder meer een onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar de omvang van het opzettelijk niet voldoen aan de mestregels, moeten regio’s met een hoog risico op overtredingen in kaart worden gebracht en zal de capaciteit voor inspecties en controles uitgebreid moeten worden.

Normaal wordt derogatie voor een periode van vier jaar verlengd. De kortere termijn van twee jaar heeft te maken met de meerdere gevallen van mestfraude.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief