Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Woensdag 28 maart 2018

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie met twee jaar te verlengen tot 31 december 2019. Het voorstel zal op 4 april 2018 worden besproken en in stemming worden gebracht in het Nitraatcomité.

Voorwaarden
Volgens het voorstel blijven de voorwaarden gelijk. In hoofdlijnen:  • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

  • De oppervlakte grasland moet minimaal 80% bedragen.

  • Maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op zuidelijk en centraal zand- en lössgrond, 250 kg op overige gronden.

  • Er mag geen fosfaatkunstmest worden toegepast.

  • De mestproductie in Nederland mag niet meer bedragen dan 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat.Strenger toezicht op naleving mestregelgeving
Een belangrijke aanscherping is echter dat Nederland strenger moet toezien op naleving van de mestregelgeving. Daarbij zal onder meer een onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar de omvang van het opzettelijk niet voldoen aan de mestregels, moeten regio’s met een hoog risico op overtredingen in kaart worden gebracht en zal de capaciteit voor inspecties en controles uitgebreid moeten worden.

Normaal wordt derogatie voor een periode van vier jaar verlengd. De kortere termijn van twee jaar heeft te maken met de meerdere gevallen van mestfraude.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief