Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

Woensdag 28 maart 2018

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie met twee jaar te verlengen tot 31 december 2019. Het voorstel zal op 4 april 2018 worden besproken en in stemming worden gebracht in het Nitraatcomité.

Voorwaarden
Volgens het voorstel blijven de voorwaarden gelijk. In hoofdlijnen:  • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

  • De oppervlakte grasland moet minimaal 80% bedragen.

  • Maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op zuidelijk en centraal zand- en lössgrond, 250 kg op overige gronden.

  • Er mag geen fosfaatkunstmest worden toegepast.

  • De mestproductie in Nederland mag niet meer bedragen dan 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat.Strenger toezicht op naleving mestregelgeving
Een belangrijke aanscherping is echter dat Nederland strenger moet toezien op naleving van de mestregelgeving. Daarbij zal onder meer een onafhankelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar de omvang van het opzettelijk niet voldoen aan de mestregels, moeten regio’s met een hoog risico op overtredingen in kaart worden gebracht en zal de capaciteit voor inspecties en controles uitgebreid moeten worden.

Normaal wordt derogatie voor een periode van vier jaar verlengd. De kortere termijn van twee jaar heeft te maken met de meerdere gevallen van mestfraude.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief