Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorwaarden overdracht betalingsrechten

Woensdag 25 november 2015

In het stelsel van betalingsrechten bestaat ook weer de mogelijkheid om betalingsrechten over te dragen via koop/verkoop of huur/verhuur. De overdracht moet jaarlijks voor 31 maart gemeld worden bij de RVO. Wel gelden andere voorwaarden dan bij het overdragen van toeslagrechten.


Betalingsrechten en overdracht grond
In het stelsel van toeslagrechten was er nog vrij veel grond waarop geen toeslagrecht rustte. In het nieuwe stelsel van betalingsrechten rust echter op vrijwel elke hectare grond een betalingsrecht. Dit betekent dat grond huren of kopen in veel gevallen ook gepaard gaat met de overdracht van betalingsrechten. Dit is echter niet noodzakelijk; de verkoper/verhuurder kan ook een andere bestemming zoeken voor de (overtollige) betalingsrechten.


Melding overdracht betalingsrechten
Beide partijen moeten de overdracht gezamenlijk melden via ‘Direct regelen’ in Mijn Dossier. De melding moet door beide partijen ondertekend worden met een TAN-code. De rechten kunnen pas overgedragen worden nadat deze zijn toegekend. Dit kan tot problemen leiden bij gevallen waar de betalingsrechten pas kort voor of na de uiterste overdrachtsdatum (31 maart) worden toegekend. In die gevallen is het raadzaam tijdig contact op te nemen met de RVO.


Einddatum bij verhuur
Bij verhuur is het verplicht om een einddatum in te vullen. De betalingsrechten gaan op die datum automatisch terug naar de verhuurder. De einddatum staat standaard ingevuld op de eerstvolgende 16 mei. Indien een langere huurperiode is overeengekomen, kan men deze datum direct bij de melding wijzigen. De einddatum kan ook tijdens de huurperiode gewijzigd worden, maar daarvoor dienen beide partijen de wijziging te ondertekenen en te versturen met een TAN-code.


Verhuren zonder grond
Bij de verhuur van betalingsrechten hoeft men niet dezelfde oppervlakte grond te verhuren.


Geen actief landbouwer meer
Indien men als eigenaar van verhuurde betalingsrechten bij de beëindiging van de huur geen actief landbouwer meer is en uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel, worden de betalingsrechten op de doorgegeven einddatum van de huur naar de eigenaar teruggeboekt. Deze kan dan de rechten opnieuw verhuren of verkopen.


Huren met private overeenkomst
Rechten die in 2015 worden verhuurd met een private overeenkomst, worden automatisch teruggeboekt naar de eigenaar. Wil men de rechten opnieuw verhuren, dan zal dit opnieuw gemeld moeten worden.


Bedrijfsoverdrachten
Bij bedrijfsoverdrachten is het verstandig om alvast op het overdrachtsformulier aan te geven dat de betalingsrechten ook worden overgedragen. Het is nog niet duidelijk of dit voldoende is of dat er na de toekenning van de rechten alsnog een aparte melding moet worden verricht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorwaarden overdracht betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief