Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorwaarden overdracht betalingsrechten

Woensdag 25 november 2015

In het stelsel van betalingsrechten bestaat ook weer de mogelijkheid om betalingsrechten over te dragen via koop/verkoop of huur/verhuur. De overdracht moet jaarlijks voor 31 maart gemeld worden bij de RVO. Wel gelden andere voorwaarden dan bij het overdragen van toeslagrechten.


Betalingsrechten en overdracht grond
In het stelsel van toeslagrechten was er nog vrij veel grond waarop geen toeslagrecht rustte. In het nieuwe stelsel van betalingsrechten rust echter op vrijwel elke hectare grond een betalingsrecht. Dit betekent dat grond huren of kopen in veel gevallen ook gepaard gaat met de overdracht van betalingsrechten. Dit is echter niet noodzakelijk; de verkoper/verhuurder kan ook een andere bestemming zoeken voor de (overtollige) betalingsrechten.


Melding overdracht betalingsrechten
Beide partijen moeten de overdracht gezamenlijk melden via ‘Direct regelen’ in Mijn Dossier. De melding moet door beide partijen ondertekend worden met een TAN-code. De rechten kunnen pas overgedragen worden nadat deze zijn toegekend. Dit kan tot problemen leiden bij gevallen waar de betalingsrechten pas kort voor of na de uiterste overdrachtsdatum (31 maart) worden toegekend. In die gevallen is het raadzaam tijdig contact op te nemen met de RVO.


Einddatum bij verhuur
Bij verhuur is het verplicht om een einddatum in te vullen. De betalingsrechten gaan op die datum automatisch terug naar de verhuurder. De einddatum staat standaard ingevuld op de eerstvolgende 16 mei. Indien een langere huurperiode is overeengekomen, kan men deze datum direct bij de melding wijzigen. De einddatum kan ook tijdens de huurperiode gewijzigd worden, maar daarvoor dienen beide partijen de wijziging te ondertekenen en te versturen met een TAN-code.


Verhuren zonder grond
Bij de verhuur van betalingsrechten hoeft men niet dezelfde oppervlakte grond te verhuren.


Geen actief landbouwer meer
Indien men als eigenaar van verhuurde betalingsrechten bij de beëindiging van de huur geen actief landbouwer meer is en uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel, worden de betalingsrechten op de doorgegeven einddatum van de huur naar de eigenaar teruggeboekt. Deze kan dan de rechten opnieuw verhuren of verkopen.


Huren met private overeenkomst
Rechten die in 2015 worden verhuurd met een private overeenkomst, worden automatisch teruggeboekt naar de eigenaar. Wil men de rechten opnieuw verhuren, dan zal dit opnieuw gemeld moeten worden.


Bedrijfsoverdrachten
Bij bedrijfsoverdrachten is het verstandig om alvast op het overdrachtsformulier aan te geven dat de betalingsrechten ook worden overgedragen. Het is nog niet duidelijk of dit voldoende is of dat er na de toekenning van de rechten alsnog een aparte melding moet worden verricht.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorwaarden overdracht betalingsrechten

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief