Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Woensdag 03 januari 2018

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. De regels uit deze AMvB zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw ten opzichte van de AMvB is een knelgevallen- en vrijstellingsregeling.

Knelgevallenregeling
Bedrijven kunnen er belang bij hebben dat het melkveefosfaatoverschot in 2014 zo hoog mogelijk wordt vastgesteld en in latere jaren zo laag mogelijk, waardoor een groter deel van het fosfaatoverschot verwerkt mag worden en een kleiner deel hoeft te worden ingevuld met extra grond. In de wet is een knelgevallenregeling opgenomen voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden. Van buitengewone omstandigheden is uitsluitend sprake indien:  • het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan lager is door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur (dus dat men hierdoor in 2014 tijdelijk meer grond in gebruik had);

  • de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op het bedrijf in kg fosfaat in 2014 minimaal vijf procent lager was door:

    • dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen;

    • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

    • vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden.

Een beroep op deze buitengewone omstandigheden moet voor 15 februari 2018 worden ingediend bij de RVO.

Vrijstellingsregeling
Tevens geldt vanaf 2018 een vrijstellingsregeling. Wanneer een bedrijf tijdelijk minder grond in gebruik heeft door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, valt het melkveefosfaatoverschot hoger uit. Dit bemoeilijkt de uitvoering van deze werkzaamheden. Op verzoek mogen deze bedrijven daarom de fosfaatruimte op de betreffende grond toch meetellen voor de berekening van het melkveefosfaatoverschot. Het verzoek moet voor het betreffende kalenderjaar voor 16 mei worden ingediend, gelijk met de Gecombineerde opgave.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief