Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

Donderdag 27 juli 2017

Op verschillende graslandpercelen is dit voorjaar schade ontstaan door de droogte. Het aandeel slechte grassen en onkruid is toegenomen, waardoor de verwachte grasopbrengst een stuk lager zal uitkomen. Om dit te herstellen kan men vrijstelling krijgen voor het vernietigen van (een deel van) een perceel op zand- en lössgrond. Van deze vrijstellingsmogelijkheid kan ook gebruik gemaakt worden bij schade aan de graszode door extreme neerslag of vraat door dieren die in de graszode leven.

Voorwaarden vrijstelling
Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  • De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager.

  • De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.

  • Een geregistreerd schade-expert bevestig in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden.Aanmelden
Men kan zich tot en met 31 augustus aanmelden voor deze vrijstelling bij de RVO. De aanmelding moet minimaal zeven werkdagen voor het vernietigen van het grasland plaatsvinden. Op het moment van aanmelden moet het schaderapport gereed zijn.

Herinzaai
Binnen zeven werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet weer gras ingezaaid worden. Dit is tot uiterlijk 15 september mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief