Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

Donderdag 27 juli 2017

Op verschillende graslandpercelen is dit voorjaar schade ontstaan door de droogte. Het aandeel slechte grassen en onkruid is toegenomen, waardoor de verwachte grasopbrengst een stuk lager zal uitkomen. Om dit te herstellen kan men vrijstelling krijgen voor het vernietigen van (een deel van) een perceel op zand- en lössgrond. Van deze vrijstellingsmogelijkheid kan ook gebruik gemaakt worden bij schade aan de graszode door extreme neerslag of vraat door dieren die in de graszode leven.

Voorwaarden vrijstelling
Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  • De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager.

  • De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.

  • Een geregistreerd schade-expert bevestig in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden.Aanmelden
Men kan zich tot en met 31 augustus aanmelden voor deze vrijstelling bij de RVO. De aanmelding moet minimaal zeven werkdagen voor het vernietigen van het grasland plaatsvinden. Op het moment van aanmelden moet het schaderapport gereed zijn.

Herinzaai
Binnen zeven werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet weer gras ingezaaid worden. Dit is tot uiterlijk 15 september mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief