Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vrijstelling scheurverbod grasland bij waterschade

Maandag 22 augustus 2016

Op veel graslandpercelen in met name het zuidoosten van ons land heeft de graszode schade opgelopen door de extreme regenval in juni van dit jaar. Het doorzaaien van het perceel is lang niet altijd de beste oplossing, terwijl men op zand- en lössgrond te maken heeft met het scheurverbod. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom een vrijstellingsregeling ontworpen.


Aanmelden voor vrijstellingsregeling
Bedrijven met schade aan de graszode door extreme neerslag kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden voor de vrijstellingsregeling bij de RVO.


Voorwaarden
Vrijstelling wordt verleend onder de volgende voorwaarden:  • de verwachte grasopbrengst door wateroverlast is tenminste 25% lager dan in een jaar zonder wateroverlast;

  • de totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt tenminste 25% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is;

  • een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat voldaan is aan de voorwaarden;

  • het voornemen om de graszode te vernietigen moet minimaal zeven werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke vernietiging, maar uiterlijk op 31 augustus 2016 en na het gereedkomen van het schaderapport gemeld worden;

  • de herinzaai van het grasland moeten binnen zeven werkdagen na de vernietiging van de graszode, maar uiterlijk op 15 september 2016 plaatsvinden.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vrijstelling scheurverbod grasland bij waterschade

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief