Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Vrijstelling vernietigingsverbod grasland voor herstel schade

Donderdag 18 juni 2015


Op klei- en veengrond is het scheuren van grasland tot 15 september mogelijk, maar op zand- en lössgrond is dit na 10 mei (bij de teelt van een stikstofbehoeftig gewas) of na 31 mei (bij inzaai van gras) al niet meer toegestaan. Dit betekende dat op zand- en lössgrond herstel van schade door droogte of bijvoorbeeld engerlingen in de zomer niet mogelijk was (behoudens incidenteel verleende vrijstellingen). Vanaf 1 juni 2015 geldt nu een permanente regeling. Onder voorwaarden kan men een vrijstelling van het scheurverbod verkrijgen bij schade aan de graszode.


Voorwaarden
Voor deze vrijstelling gelden de volgende voorwaarden:
1. De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven.
2. De verwachting grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting tenminste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
3. De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt tenminste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
4. Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de onder 1 tot en met 3 genoemde voorwaarden.


Aanmelden
Men moet zich tenminste zeven werkdagen voordat het grasland vernietigd gaat worden aanmelden bij rvo.nl. Het schaderapport moet op dat moment gereed zijn. Aanmelding is mogelijk tot en met uiterlijk 31 augustus.


Herinzaai
Binnen zeven werkdagen na het vernietigen van de graszode moet op de betreffende percelen gras ingezaaid worden. Herinzaai is mogelijk tot uiterlijk 15 september.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Vrijstelling vernietigingsverbod grasland voor herstel schade

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief