Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Waardering landbouwgrond op WEVAB-waarde is in strijd met goed koopmansgebruik

Maandag 13 juli 2015

Vrijdag 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zogenoemde “Accon avm-procedure” met betrekking tot de waardering van landbouwgrond op WEVAB-waarde. Deze stelselwijziging, zoals door Accon avm in de proefprocedure is voorgesteld, is volgens de uitspraak van de Hoge Raad in strijd met het goed koopmansgebruik en met het doel en de strekking van de landbouwvrijstelling.

De landbouwvrijstelling strekt ertoe de boekwinst op landbouwgronden vrij te stellen in de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting) voor zover waardeveranderingen van de landbouwgrond worden gerealiseerd. Goed koopmansgebruik bevat onder andere het voorzichtigheidsbeginsel, hetgeen inhoudt dat winsten worden genomen bij daadwerkelijke realisatie en niet eerder. Verlies mag worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De landbouwgronden jaarlijks waarderen op de agrarische waarde (WEVAB) is in strijd met goed koopmansgebruik, zo heeft de Hoge Raad beslist. Het is immers niet de bedoeling van de wet dat de in een later jaar ontstane waardedaling, die niet onder de landbouwvrijstelling en/of gemaakte verkoopkosten vallen, niet meer wordt gesaldeerd met de reeds in aanmerking genomen vrijgestelde waardeveranderingen en daardoor ten onrechte tot een aftrek zouden kunnen leiden.

OOvB heeft ervoor gekozen om conform de werkafspraken van de Belastingdienst landbouwgronden te herwaarderen door de jaarwinst en stakingswinst tussen vennoten te verschuiven of door toetreding van een vennoot, waarbij de stille reserves op landbouwgrond niet werd voorbehouden. Deze wijze van herstructurering van de onderneming blijkt de juiste keuze te zijn. Onze relaties hebben hierdoor de landbouwvrijstelling wèl veiliggesteld.

Neem voor meer informatie over deze proefprocedure of over het veiligstellen van de landbouwvrijstelling in uw onderneming, contact op met de adviseurs (Cor van den Broek, Johan Geurts, Gerwin Angenendt) van kantoor Wanroij op telefoonnummer 0485-452817 of per e-mail op wanroij@oovb.nl.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief