Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Waardering landbouwgrond op WEVAB-waarde is in strijd met goed koopmansgebruik

Maandag 13 juli 2015

Vrijdag 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zogenoemde “Accon avm-procedure” met betrekking tot de waardering van landbouwgrond op WEVAB-waarde. Deze stelselwijziging, zoals door Accon avm in de proefprocedure is voorgesteld, is volgens de uitspraak van de Hoge Raad in strijd met het goed koopmansgebruik en met het doel en de strekking van de landbouwvrijstelling.

De landbouwvrijstelling strekt ertoe de boekwinst op landbouwgronden vrij te stellen in de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting) voor zover waardeveranderingen van de landbouwgrond worden gerealiseerd. Goed koopmansgebruik bevat onder andere het voorzichtigheidsbeginsel, hetgeen inhoudt dat winsten worden genomen bij daadwerkelijke realisatie en niet eerder. Verlies mag worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De landbouwgronden jaarlijks waarderen op de agrarische waarde (WEVAB) is in strijd met goed koopmansgebruik, zo heeft de Hoge Raad beslist. Het is immers niet de bedoeling van de wet dat de in een later jaar ontstane waardedaling, die niet onder de landbouwvrijstelling en/of gemaakte verkoopkosten vallen, niet meer wordt gesaldeerd met de reeds in aanmerking genomen vrijgestelde waardeveranderingen en daardoor ten onrechte tot een aftrek zouden kunnen leiden.

OOvB heeft ervoor gekozen om conform de werkafspraken van de Belastingdienst landbouwgronden te herwaarderen door de jaarwinst en stakingswinst tussen vennoten te verschuiven of door toetreding van een vennoot, waarbij de stille reserves op landbouwgrond niet werd voorbehouden. Deze wijze van herstructurering van de onderneming blijkt de juiste keuze te zijn. Onze relaties hebben hierdoor de landbouwvrijstelling wèl veiliggesteld.

Neem voor meer informatie over deze proefprocedure of over het veiligstellen van de landbouwvrijstelling in uw onderneming, contact op met de adviseurs (Cor van den Broek, Johan Geurts, Gerwin Angenendt) van kantoor Wanroij op telefoonnummer 0485-452817 of per e-mail op wanroij@oovb.nl.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief