Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzien van ruim 14%, zo blijkt uit het rapport '2019 in Zicht' van SRA.

Wel zal de winstontwikkeling achterblijven bij de omzet door toenemende inkoopkosten en kosten voor arbeid. Maar met een winstverwachting van ruim 10% ziet u 2019 met vertrouwen tegemoet. Wat opvalt, is dat ondanks deze mooie vooruitzichten de verwachte investeringen in de bouw achterblijven op het mkb-gemiddelde. Het is belangrijk dat u nu uw organisatie versterkt om ervoor te zorgen dat als het weer wat minder gaat, u beter in staat bent dit op te vangen. Kortom: repareer uw dak nu de zon schijnt!

Interne analyse
Om uw onderneming te versterken is het verstandig om de verbeterpunten van uw onderneming in kaart te brengen. In praktische zin houdt dit in dat u op diverse deelgebieden in kaart brengt hoe uw bedrijf er voor staat. Hoe staat het met de personeelssamenstelling? Heeft u uw financiële informatievoorziening op orde? Heeft u uw administratie voldoende gedigitaliseerd, zodat u snel en efficiënt offertes kunt uitbrengen, projectuitvoering kunt monitoren en nacalculeren? Hoe staat het met uw marketingbeleid? Speelt bedrijfsovername en bent u daar voldoende op voorbereid?

Voorkom bedrijfsblindheid
Soms is het lastig om objectief de positie van de eigen onderneming te beoordelen. Het is daarom goed derden te betrekken bij de analyse van uw bedrijf en u te verdiepen in de ontwikkelingen in uw branche. Lees daarom uw vakliteratuur en neem kennis van ervaringen van collega’s, maar ook van de financiële resultaten van uw branchegenoten. Zo zijn de omzet per FTE en het aantal gewerkte uren sterk bepalend voor het succes van uw onderneming. Door uw eigen resultaten te vergelijken met branchecijfers weet u waar u staat.

Kredietwaardigheid op orde
Uit het eerdergenoemde SRA-onderzoek komt naar voren dat de kredietwaardigheid van ondernemingen in de bouw ligt is verbeterd. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in een kengetal: de PD-waarde. Deze waarde is afhankelijk van een mix van financiële gegevens van uw onderneming en sterk bepalend voor hoe bijvoorbeeld uw bank uw onderneming beoordeeld. Is deze waarde hoger dan 1, dan is uw kredietwaardigheid nog niet op orde. Het is dan dus zaak om eerst het weerstandsvermogen van uw bedrijf te versterken.

Maak keuzes en versterk uw onderneming
Met een goede interne analyse krijgt u inzicht in de maatregelen die het beste bijdragen in het optimaliseren van uw onderneming. Als het goed is leiden deze investeringen ook tot een verbetering van het rendement van uw onderneming. Juist in het huidige economische klimaat zijn deze investeringen goed financierbaar. Zorg er dan wel voor dat uw aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van een meerjarenbegroting van uw resultaten en liquiditeit. De corporate finance adviseurs van OOvB kunnen u hierbij goed ondersteunen.

 

Bron:SRA- Publicatiedatum:12-04-2019

 

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief