Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wat je als ‘ervaren’ ondernemer van start-ups kunt leren?

Woensdag 12 juli 2017

Start-ups lijken vooral heel hip. Het is dan ook geen wonder dat veel oudere ondernemers met enig wantrouwen (of is het misnoegen?) kijken naar de vele start-ups die vandaag de dag zo populair lijken. Toch is het goed om te kijken of er iets te leren valt van deze nieuwe generatie ondernemers. Immers, zo slagen veel start-ups erin om in recordtempo te groeien, publiciteit te genereren en fans aan zich te binden. Zaken waar elke ondernemer en onderneming iets aan heeft.

Waar is de inspiratie?
Een cultuur waarbij ondernemerschap wordt gestimuleerd en fouten worden gezien als leermoment, leidt tot handelende mensen. Hoe meer ondernemende handelende mensen, hoe sneller een bedrijf vooruit gaat.

Mag het ook leuk zijn?
Een werkplek is belangrijk. Het is zelfs zo dat het een flinke bijdrage kan leveren aan het succes van een bedrijf. Een plek waar medewerkers graag zijn leidt tot betere prestaties.

Doe je het samen?
Jongeren van nu zijn niet zo bezig met macht en aanzien. Ze realiseren zich (of hebben dat geleerd) dat je samen meer bereikt dan alleen. Erkenning en betrokkenheid bereik je dan ook vooral door medewerkers ‘mede-eigenaar’ te maken van projecten.

Strakke regie of loslaten?
De moderne leider durft zijn mensen te vertrouwen. Als het goed is, heb je immers mensen aangenomen die je een taak kunt toevertrouwen. Sterker nog, als het goed is zijn ze in hun expertise een stuk beter dan de leider is.

Blijf je nadenken over vernieuwing?
De ‘Waarom’ vraag is belangrijk in het hedendaags ondernemerschap. Immers is de concurrentie razendsnel en dat wat jarenlang werkte, blijkt ineens achterhaald. Daarom is het van groot belang om jezelf de vraag te blijven stellen waarom je doet wat je doet… en hoe dat beter kan.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief