Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wat zou u als ondernemer doen met één miljoen?

Dinsdag 17 januari 2017

Het is nog maar enkele weken geleden dat we geldprijzen om de oren vlogen. De Staatsloterij en De Postcodeloterij pakten weer flink uit met Megajackpot-ten en Superkanjers om vele landgenoten miljonair te maken. En, ongetwijfeld heeft u samen met vrienden en familie ook weer besproken wat u zou doen met zo’n kanjerprijs?

Een grote verzekeraar wilde dit ook wel eens weten en vroeg het een groot aantal ZZP- en MKB ondernemers. Het blijkt dat het ondernemerschap nog niet zo’n slechte keuze is. Want ook met geld genoeg zou maar liefst 90% van alle ondernemers gewoon doorgaan met hun bedrijf. Een derde gaat overigens wel wat minder werken. Een op de 5 winnaars zou minimaal de helft van het geld investeren in hun eigen bedrijf.

Wat overigens wel opvalt zijn de uitkomsten naar de balans werk / privé. Ruim 60% van de ondernemers geeft aan dat de privésituatie lijdt onder het ondernemerschap. Wanneer ondernemers grotere bedrijven hebben, neemt deze disbalans nog verder toe. Ruim 80% van de ‘grotere’ ondernemers geeft namelijk aan dat het privéleven lijdt onder het ondernemerschap. Goed om zo nu en dan eens bij stil te staan.

Vraag? Behoort u tot de groep van ondernemers die met een geldprijs zou investeren in zijn eigen bedrijf? Praat er eens over met uw OOvB adviseur… want waarom zou u wachten op de Jackpot?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief