Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Weginspecteur mag zelf boete uitschrijven voor te hoge vrachtwagen

Dinsdag 16 juli 2019

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat mogen nu zelf vrachtwagenchauffeurs beboeten die met een te hoge vrachtwagen een tunnel naderen. De inspecteur hoeft dus niet meer te wachten tot de politie ter plaatse is om de boete uit te schrijven.

Vrachtwagenchauffeurs die met een te hoge vrachtwagen (hoger dan 4 meter) een tunnel naderen, kunnen hiervoor een boete krijgen van tussen de 470 en 1000 euro. De hoogte van vrachtwagens wordt ruim voor de tunnel gemeten door een hoogtemeter. Als de chauffeur niet via een afrit de snelweg verlaat maar doorrijdt, wordt de tunnel gesloten en komt een weginspecteur van Rijkswaterstaat naar de chauffeur toe. Waar die voorheen moest wachten op de politie die de boete kon geven, mag de inspecteur dat nu zelf doen.

Fotoborden
TLN vindt dit een goed idee. Want hoe sneller die boete is uitgeschreven, hoe sneller al het verkeer weer kan doorrijden. Of het leidt tot minder vrachtwagens die doorrijden na een hoogtemelding, is echter de vraag. TLN wil graag fotoborden bij tunnels waar het vaak misgaat. Die laten een foto zien van het voertuig dat volgens het signaleringsysteem te hoog is, zodat het vóór de tunnel de weg kan verlaten. Want vaak weet een chauffeur niet dat het zijn of haar vrachtwagen is die de hoogtedetectie heeft doen afgaan. En niet de vrachtwagen die vóór of achter hem of haar rijdt. Met zo’n fotobord ondervang je dit probleem.

Meer bevoegdheden weginspecteurs
Het beboeten van chauffeurs met een te hoge vrachtwagen is niet de enige extra bevoegdheid die weginspecteurs erbij kregen. Vanaf vandaag mogen ze ook een boete uitschrijven voor rijden over de vluchtstrook. Sinds 2015 mogen weginspecteurs ook al boetes geven voor het negeren van rode kruisen en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook.

 

Bron: TLN

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief