Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Weiden van schapen bij derden

Donderdag 26 oktober 2017

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden:  • uitscharen;

  • gebruik grond tijdelijk overdragen.Uitscharen
In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. Deze UBN-registratie kan gewijzigd worden via Mijn Dossier. De inschaarder moet over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken.


Gebruik grond tijdelijk overdragen
In dit geval behoort het perceel grond tijdelijk tot het UBN-nummer van de schapenhouder. De schapen blijven staan op het UBN-nummer van de schapenhouder. Er mogen geen andere dieren op het perceel lopen. De grondgebruikswijziging moet in de administratie worden opgenomen. Wijzigingen in het grondgebruik tussen 15 mei en 1 november moeten binnen 30 dagen gemeld worden aan Dienst Regelingen. De schapenhouder moet in dit geval over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken. Deze ruimte wordt bepaald op basis van de grond die hij op 15 mei in gebruik heeft en opgegeven heeft bij de Gecombineerde opgave. Het tijdelijk in gebruik nemen van grond na 15 mei leidt niet tot een grotere mestplaatsingsruimte. Indien diegene die het gebruik van een perceel tijdelijk overdraagt aan een ander deelneemt aan derogatie, moet deze erop letten dat voldaan blijft worden aan de 80%-graslandeis.


 Let op: bij deelname aan subsidieregelingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Weiden van schapen bij derden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief