Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Weiden van schapen bij derden

Donderdag 26 oktober 2017

Voor het (tijdelijk) weiden van schapen bij derden zijn er twee mogelijkheden:  • uitscharen;

  • gebruik grond tijdelijk overdragen.Uitscharen
In dit geval schaart de schapenhouder de dieren uit en doet hij een melding in het I.&R.-systeem. De inschaarder (tijdelijk houder) doet een aanvoermelding. De inschaarder moet dus een UBN hebben voor de diersoort schapen en geiten. Deze UBN-registratie kan gewijzigd worden via Mijn Dossier. De inschaarder moet over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken.


Gebruik grond tijdelijk overdragen
In dit geval behoort het perceel grond tijdelijk tot het UBN-nummer van de schapenhouder. De schapen blijven staan op het UBN-nummer van de schapenhouder. Er mogen geen andere dieren op het perceel lopen. De grondgebruikswijziging moet in de administratie worden opgenomen. Wijzigingen in het grondgebruik tussen 15 mei en 1 november moeten binnen 30 dagen gemeld worden aan Dienst Regelingen. De schapenhouder moet in dit geval over voldoende mestplaatsingsruimte beschikken. Deze ruimte wordt bepaald op basis van de grond die hij op 15 mei in gebruik heeft en opgegeven heeft bij de Gecombineerde opgave. Het tijdelijk in gebruik nemen van grond na 15 mei leidt niet tot een grotere mestplaatsingsruimte. Indien diegene die het gebruik van een perceel tijdelijk overdraagt aan een ander deelneemt aan derogatie, moet deze erop letten dat voldaan blijft worden aan de 80%-graslandeis.


 Let op: bij deelname aan subsidieregelingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Weiden van schapen bij derden

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief