Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Donderdag 21 december 2017

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Als reden hiervoor noemde het Ministerie dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. Zolang er geen (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld, is er geen sprake is van een tijdelijke regeling en is afschrijving over de rechten niet mogelijk. Dat afschrijving niet mogelijk is, is eenzijdig vastgesteld door het ministerie. Hierover bestond geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven.

Nadien heeft de Minister van LNV echter in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 als einddatum voor de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is aan te merken. Dit betekent volgens haar dat de rechten fiscaal afschrijfbaar zijn.

Opmerking redactie
Het is onduidelijk welke waarde gehecht moet worden aan de uitspraak van de Minister van LNV, aangezien zij hierover geen beslissingen kan nemen.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief