Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Donderdag 21 december 2017

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Als reden hiervoor noemde het Ministerie dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. Zolang er geen (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld, is er geen sprake is van een tijdelijke regeling en is afschrijving over de rechten niet mogelijk. Dat afschrijving niet mogelijk is, is eenzijdig vastgesteld door het ministerie. Hierover bestond geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven.

Nadien heeft de Minister van LNV echter in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 als einddatum voor de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is aan te merken. Dit betekent volgens haar dat de rechten fiscaal afschrijfbaar zijn.

Opmerking redactie
Het is onduidelijk welke waarde gehecht moet worden aan de uitspraak van de Minister van LNV, aangezien zij hierover geen beslissingen kan nemen.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief