Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

Donderdag 21 december 2017

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Als reden hiervoor noemde het Ministerie dat in de mestwetgeving geen einddatum is vastgesteld voor deze rechtenstelsels. Zolang er geen (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld, is er geen sprake is van een tijdelijke regeling en is afschrijving over de rechten niet mogelijk. Dat afschrijving niet mogelijk is, is eenzijdig vastgesteld door het ministerie. Hierover bestond geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven.

Nadien heeft de Minister van LNV echter in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 als einddatum voor de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is aan te merken. Dit betekent volgens haar dat de rechten fiscaal afschrijfbaar zijn.

Opmerking redactie
Het is onduidelijk welke waarde gehecht moet worden aan de uitspraak van de Minister van LNV, aangezien zij hierover geen beslissingen kan nemen.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief