Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Dinsdag 05 juni 2018

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen.

Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de veehouder een perceel landbouwgrond zelf in gebruik had. Volgens de veehouder was dit wel het geval, want hij had voor dit perceel een grondgebruiksverklaring afgesloten en bracht er mest op.

De rechtbank oordeelde echter dat RVO.nl terecht meer gewicht had toegekend aan de verklaring van de eigenaar van dat perceel tegenover de NVWA-controleur dat hij de veehouder kende, maar dat hij dit perceel zelf in gebruik had gehad als hobbyweiland voor zijn paard dan aan de door de veehouder overlegde grondgebruiksverklaring. Uit deze verklaring bleek ook niet dat de veehouder de beschikkingsmacht had bedongen over teeltplan en bemestingsplan. Het perceel telde daarom niet mee voor de gebruiksnormen.

Van belang is steeds dat u zowel over een geldige gebruikstitel (toestemming eigenaar) beschikt als het daadwerkelijke gebruik van een perceel heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief