Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Dinsdag 05 juni 2018

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen.

Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de veehouder een perceel landbouwgrond zelf in gebruik had. Volgens de veehouder was dit wel het geval, want hij had voor dit perceel een grondgebruiksverklaring afgesloten en bracht er mest op.

De rechtbank oordeelde echter dat RVO.nl terecht meer gewicht had toegekend aan de verklaring van de eigenaar van dat perceel tegenover de NVWA-controleur dat hij de veehouder kende, maar dat hij dit perceel zelf in gebruik had gehad als hobbyweiland voor zijn paard dan aan de door de veehouder overlegde grondgebruiksverklaring. Uit deze verklaring bleek ook niet dat de veehouder de beschikkingsmacht had bedongen over teeltplan en bemestingsplan. Het perceel telde daarom niet mee voor de gebruiksnormen.

Van belang is steeds dat u zowel over een geldige gebruikstitel (toestemming eigenaar) beschikt als het daadwerkelijke gebruik van een perceel heeft.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief