Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Donderdag 22 februari 2018

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) aangevraagd kan worden. Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen moet alle (subsidiabele) landbouwgrond opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Een perceel wordt beschouwd als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene eisen en wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. De algemene eisen zijn:  • Men heeft toestemming gekregen om het perceel te gebruiken.

  • De landbouwgrond is het hele jaar grotendeels voor landbouwdoeleinden in gebruik. De grond staat niet meer dan 90 dagen in het kalenderjaar onder water, uitgezonderd in geval van een plas/dras-pakket. Niet landbouwactiviteiten (bijv. bij evenementen of werkzaamheden) mogen niet langer dan 90 dagen duren.

  • Op de landbouwgrond mogen maximaal 50 bomen per ha groeien, behalve als deze bomen worden gebruikt voor de fruitteelt.

  • De oppervlakte is minimaal 0,01 ha.

  • Grond met overwegende mate (meer dan 50%) struiken of andere verruiging wordt niet gezien als subsidiabele landbouwgrond. Het is wel mogelijk een perceel te splitsen in een perceel dat wel aan de voorwaarden voldoet en een perceel dat niet voldoet.

  • Een perceel waarop hennep wordt geteeld is subsidiabel als landbouwgrond als er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Welke landbouwgrond is subsidiabel?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief