Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Donderdag 22 februari 2018

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) aangevraagd kan worden. Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen moet alle (subsidiabele) landbouwgrond opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Een perceel wordt beschouwd als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene eisen en wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. De algemene eisen zijn:  • Men heeft toestemming gekregen om het perceel te gebruiken.

  • De landbouwgrond is het hele jaar grotendeels voor landbouwdoeleinden in gebruik. De grond staat niet meer dan 90 dagen in het kalenderjaar onder water, uitgezonderd in geval van een plas/dras-pakket. Niet landbouwactiviteiten (bijv. bij evenementen of werkzaamheden) mogen niet langer dan 90 dagen duren.

  • Op de landbouwgrond mogen maximaal 50 bomen per ha groeien, behalve als deze bomen worden gebruikt voor de fruitteelt.

  • De oppervlakte is minimaal 0,01 ha.

  • Grond met overwegende mate (meer dan 50%) struiken of andere verruiging wordt niet gezien als subsidiabele landbouwgrond. Het is wel mogelijk een perceel te splitsen in een perceel dat wel aan de voorwaarden voldoet en een perceel dat niet voldoet.

  • Een perceel waarop hennep wordt geteeld is subsidiabel als landbouwgrond als er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Welke landbouwgrond is subsidiabel?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief