Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Welvaart Nederlandse huishoudens pas in 2025 op niveau van voor de crisis van 2008

Woensdag 17 april 2019

ING heeft een rapport gepubliceerd waarin duidelijk gemaakt wordt dat de crisis diepere sporen heeft nagelaten dan soms blijkt uit de economische groeicijfers die alweer enkele jaren worden gepubliceerd. Hoewel de Nederlander er in vergelijking met andere westerse landen goed uitspringt, duurt het nog wel een paar jaar voordat het koopkrachtniveau net zo hoog is als voor de crisis. Afgelopen jaar konden Nederlanders gemiddeld zo’n 3% meer geld besteden. Echter daarvoor konden 9% minder goederen en diensten gekocht worden dan voor 2008. Een belangrijke reden hiervoor zijn de gestegen kosten van wonen, voedsel en zorg. Over de afgelopen jaren zijn de bestedingen voor wonen alleen al toegenomen met zo’n 5%. Een andere kostenpost is de hogere eigen bijdrage aan zorg. Er zijn ook posten waar we wat minder aan zijn gaan uitgeven. Vervoermiddelen en aan financiële diensten (hieronder vallen niet de hypotheken).

De vooruitzichten van ING zijn behoudend. De economische groei zal niet zo uitbundig zijn als de afgelopen twee jaren, maar men verwacht wel dat de groei nog enkele jaren zal aanhouden. Aangezien bepaalde effecten, zoals de verhoging van het lage BTW tarief ook invloed hebben op de koopkracht, zal het nog zeker tot 2025 duren voordat het koopkrachtniveau is hersteld tot het niveau van voor 2008, zo verwacht men.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief