Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkelijke zaaidatum geldt bij EA-vanggewassen

Woensdag 02 september 2015

Vanggewassen die worden ingezaaid in het kader van de ecologische aandachtsgebieden moeten minimaal tien weken op het land blijven staan. Tijdens deze periode mag het vanggewas niet bewerkt, geoogst of beweid worden. In de Gecombineerde opgave is in veel gevallen de vooringevulde zaaidatum van 30 september aangehouden. Zonder wijziging van de zaaidatum zou pas op dat moment de termijn van tien weken ingaan.


Begin augustus adviseerde de RVO om bij eerdere inzaai de werkelijke inzaaidatum door te geven aan de RVO middels een wijziging van de Gecombineerde opgave. Daarbij had de RVO echter het voornemen om de melddatum als startdatum van de tien weken termijn te hanteren. Gezien de late berichtgeving leidde dit tot veel klachten en vragen aan de staatssecretaris.


De RVO heeft nu aangegeven uit te zullen gaan van de opgegeven zaaidatum. Dit betekent dat landbouwers die een zaaidatum in het verleden hebben gemeld, niet met een langere instandhoudingstermijn te maken zullen krijgen. Wel kan er in die gevallen aanleiding zijn voor extra controles.


Het advies is om de werkelijke zaaidatum zo spoedig mogelijk door te geven aan de RVO. Verder is het raadzaam om bewijzen met betrekking tot de inzaai van het vanggewas (soort, hoeveelheid zaaizaad, datum) in de administratie te bewaren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Werkelijke zaaidatum geldt bij EA-vanggewassen

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief