Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkelijke zaaidatum geldt bij EA-vanggewassen

Woensdag 02 september 2015

Vanggewassen die worden ingezaaid in het kader van de ecologische aandachtsgebieden moeten minimaal tien weken op het land blijven staan. Tijdens deze periode mag het vanggewas niet bewerkt, geoogst of beweid worden. In de Gecombineerde opgave is in veel gevallen de vooringevulde zaaidatum van 30 september aangehouden. Zonder wijziging van de zaaidatum zou pas op dat moment de termijn van tien weken ingaan.


Begin augustus adviseerde de RVO om bij eerdere inzaai de werkelijke inzaaidatum door te geven aan de RVO middels een wijziging van de Gecombineerde opgave. Daarbij had de RVO echter het voornemen om de melddatum als startdatum van de tien weken termijn te hanteren. Gezien de late berichtgeving leidde dit tot veel klachten en vragen aan de staatssecretaris.


De RVO heeft nu aangegeven uit te zullen gaan van de opgegeven zaaidatum. Dit betekent dat landbouwers die een zaaidatum in het verleden hebben gemeld, niet met een langere instandhoudingstermijn te maken zullen krijgen. Wel kan er in die gevallen aanleiding zijn voor extra controles.


Het advies is om de werkelijke zaaidatum zo spoedig mogelijk door te geven aan de RVO. Verder is het raadzaam om bewijzen met betrekking tot de inzaai van het vanggewas (soort, hoeveelheid zaaizaad, datum) in de administratie te bewaren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Werkelijke zaaidatum geldt bij EA-vanggewassen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief