Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werken vanuit huis, hoe zit het met de kostenaftrek?

Woensdag 15 juli 2015

Het komt regelmatig voor dat iemand een bedrijf start vanuit zijn of haar eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een manicure, een kapster, een tekstschrijver en dergelijke.
Ze beginnen vaak klein en hebben maar weinig nodig om hun bedrijf op te starten. Het huren of het kopen van een bedrijfspand is op dat moment nog niet nodig. Maar hoe zit het nu met de aftrek van de kosten die wel gemaakt worden voor het bedrijf? En is de BTW op deze kosten aftrekbaar?

De kosten van instrumenten en gereedschappen die benodigd zijn voor de uitoefening van het beroep zoals een kappersstoel of een computer zijn aftrekbaar. Echter of de kosten van de werkruimte zelf, zoals onderhoudskosten en inrichtingskosten aftrekbaar zijn, is ingewikkeld en afhankelijk van de volgende twee factoren:

1. Is de woning/werkruimte privé- of ondernemingsvermogen? Let op: dit is niet altijd een keuze!
2. Betreft het een fiscaal kwalificerende werkruimte?
    Dit is afhankelijk van het feit of het een zelfstandige werkruimte is en hoeveel u van uw inkomen verdient in of
    vanuit deze werkruimte.

In een notendop luiden de verschillende mogelijkheden als volgt.

Privévermogen
Betreft het een niet fiscaal kwalificerende werkruimte dan zijn de kosten van de werkruimte niet aftrekbaar. Denk hierbij aan het behangen/verven van de ruimte, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van een bureau. De werkruimte in de eigen woning valt samen met de rest van de woning onder de eigenwoningregeling in box 1.

Indien het een wel fiscaal kwalificerende werkruimte betreft, valt de werkruimte niet onder de eigenwoningregeling in box 1, maar als bezitting in box 3. De daarbij behorende hypothecaire lening (en rente) valt ook in box 3. De kosten voor inrichting en onderhoud van de werkruimte alsmede de energiekosten en dergelijke van deze ruimte kunnen in aftrek worden gebracht op de winst. Daarnaast mag een fictieve gebruiksvergoeding van 4% van de waarde van de werkruimte in aftrek worden gebracht.

Ondernemingsvermogen
Indien de werkruimte is aangemerkt als ondernemingsvermogen zijn de kosten, lasten en afschrijvingen van deze werkruimte aftrekbaar van de winst. De werkruimte valt niet onder de eigenwoningregeling in box 1, maar komt op de balans van de onderneming. De hypothecaire lening die betrekking heeft op de werkruimte komt evens op de balans. Een eventuele toekomstige verkoopwinst op de werkruimte wordt in dit geval belast.

Is de gehele woning aangemerkt als ondernemingsvermogen dan zijn de kosten van het gehele pand aftrekbaar met uitzondering van huurderslasten die betrekking hebben op het woondeel, zoals verlichting en verwarming. Daar tegenover staat dat er een bijtelling bij de winst plaats vindt voor het privé gebruik van de woning. Dit is een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Een eventuele verkoopwinst op de gehele woning wordt in dit geval belast.

BTW
De aftrek van BTW op de gemaakte kosten staat los van de gevolgen voor de inkomstenbelasting. Voor de BTW is het alleen van belang of de aangeschafte middelen gebruikt zijn voor uw bedrijf. Is dit het geval en u verricht met BTW belaste prestaties, dan is de BTW op deze kosten aftrekbaar.
Bent u een startende ondernemer en loopt u tegen bovenstaande problematiek aan? Laat u dan altijd tijdig adviseren over uw specifieke situatie. Het is een zeer feitelijke kwestie. Daarnaast kan een eventuele keuze voor privé- dan wel ondernemingsvermogen maar één keer gemaakt worden. Het is dus belangrijk dat dit een weloverwogen keuze is. Uiteraard kunt u bij één van onze OOvB adviseurs terecht voor een deskundig advies!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief