Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkgevers zeggen ja tegen 3 jaar WW.

Dinsdag 16 mei 2017

Ondanks het feit dat nog maar een maand geleden ruzie ontstond tussen werkgevers en vakbonden tijdens het centrale werkgeversoverleg, gaan de werkgevers dan toch akkoord met een derde jaar WW. Wel wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat de extra administratieve lasten niet bij het bedrijfsleven terecht komen. Dit akkoord vormt een onderdeel van de grotere vernieuwing van het pensioenstelsel en hervormingen in de arbeidsmarkt.

Werkgevers zullen de eerste 2 jaar van de ww voor hun rekening nemen terwijl het extra derde jaar via een premie betaald wordt door de werknemers.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief