Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkloosheid daalt nauwelijks

Woensdag 16 december 2015

Ondanks het feit dat de groei van ons Bruto Binnenlands Product dit jaar uitkomt op een krappe 1,9%, is dat nog niet terug te zien in het aanbod van werk.

De beperkte economische groei betekent dus niet dat werkgevers direct weer de vacaturekraan openzetten. Vele ondernemers hebben natuurlijk gemerkt dat een tandje bijzetten met het bestaande team direct een bijdrage aan de winst oplevert, en dat is ook een aantal jaren na de crisis nog steeds wenselijk. Men verwacht dat de werkloosheid zich dan ook pas na 2017 significant zal gaan verbeteren. Als ‘probleem’ wordt nog wel genoemd dat een groot deel van oudere werklozen maar moeilijk ‘aan de slag’ zal kunnen komen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief