Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkt u met vakantiekrachten? Maak dan gebruik van een speciale fiscale regeling!

Donderdag 12 juli 2018

De zomer is in volle gang. Mogelijk overweegt u studenten of scholieren te vragen een handje te helpen. Zeker nu uw vaste arbeidskrachten op vakantie zijn. Dan is het goed te weten dat u kunt profiteren van een speciale fiscale regeling, de studenten- en scholierenregeling. Hoe die werkt en wat die precies inhoudt? Ik leg het u uit.

Studenten- en scholierenregeling
Als u de studenten- en scholierenregeling toepast mag u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal, in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. Dat scheelt weer liquiditeit! Voor de student of scholier die bij u als vakantiekracht aan het werk is, biedt dit ook voordelen. Hij of zij houdt dan immers netto meer over en hoeft niet te wachten tot volgend jaar om bij de aangifte inkomstenbelasting de eventueel te veel betaalde belasting terug te vragen.

Voorwaarden
Wanneer is deze regeling van toepassing? Als sprake is van een scholier of student die aan het begin van het kalenderkwartaal:

-     recht heeft op kinderbijslag;
-     recht heeft op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
-     recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Als het een buitenlandse student of scholier betreft uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein dient deze te beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Formulier invullen
Als de student of scholier wil dat de regeling bij hem wordt toegepast, moet hij zelf vooraf een formulier invullen en bij u inleveren. Dit formulier moet u in de loonadministratie bewaren.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? In ons kenniscentrum treft u het formulier aan dat u aan uw vakantiekracht kunt geven (Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Studenten- en scholierenregeling).

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief