Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkt u met vakantiekrachten? Maak dan gebruik van een speciale fiscale regeling!

Donderdag 12 juli 2018

De zomer is in volle gang. Mogelijk overweegt u studenten of scholieren te vragen een handje te helpen. Zeker nu uw vaste arbeidskrachten op vakantie zijn. Dan is het goed te weten dat u kunt profiteren van een speciale fiscale regeling, de studenten- en scholierenregeling. Hoe die werkt en wat die precies inhoudt? Ik leg het u uit.

Studenten- en scholierenregeling
Als u de studenten- en scholierenregeling toepast mag u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal, in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. Dat scheelt weer liquiditeit! Voor de student of scholier die bij u als vakantiekracht aan het werk is, biedt dit ook voordelen. Hij of zij houdt dan immers netto meer over en hoeft niet te wachten tot volgend jaar om bij de aangifte inkomstenbelasting de eventueel te veel betaalde belasting terug te vragen.

Voorwaarden
Wanneer is deze regeling van toepassing? Als sprake is van een scholier of student die aan het begin van het kalenderkwartaal:

-     recht heeft op kinderbijslag;
-     recht heeft op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
-     recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Als het een buitenlandse student of scholier betreft uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein dient deze te beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Formulier invullen
Als de student of scholier wil dat de regeling bij hem wordt toegepast, moet hij zelf vooraf een formulier invullen en bij u inleveren. Dit formulier moet u in de loonadministratie bewaren.

Wilt u gebruik maken van deze regeling? In ons kenniscentrum treft u het formulier aan dat u aan uw vakantiekracht kunt geven (Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Studenten- en scholierenregeling).

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief