Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Donderdag 12 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden.


De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is.

Partijbemonstering
Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag er bij een partijbemonstering geen andere partij vaste mest op het bedrijf aanwezig zijn. De leverancier (of diens gemachtigde) moet een partijbemonstering digitaal melden via mijn.rvo.nl. Een dergelijke bemonstering melden, wijzigen of intrekken is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de geplande datum van afvoer


De volledige partij moet binnen twee werkdagen na bemonstering zijn afgevoerd. Voor deze afvoer heeft de vervoerder één dag (00.00 uur – 24.00 uur) de tijd.

Na analyse van de mestmonsters
Na analyse van de monsters ontvangt men het analyserapport van het laboratorium. Dit rapport moet binnen drie dagen doorgestuurd worden naar de vervoerder.


Bij een partijbemonstering moet men de analysegegevens ook doorsturen naar de afnemer. Bij vrachtbemonstering stuurt het laboratorium deze gegevens door naar de afnemer. Als het laboratorium niet op de hoogte is van de afnemer, moet de leverancier het analyserapport ook bij vrachtbemonstering doorsturen naar de afnemer.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief