Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Donderdag 12 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden.


De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is.

Partijbemonstering
Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag er bij een partijbemonstering geen andere partij vaste mest op het bedrijf aanwezig zijn. De leverancier (of diens gemachtigde) moet een partijbemonstering digitaal melden via mijn.rvo.nl. Een dergelijke bemonstering melden, wijzigen of intrekken is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de geplande datum van afvoer


De volledige partij moet binnen twee werkdagen na bemonstering zijn afgevoerd. Voor deze afvoer heeft de vervoerder één dag (00.00 uur – 24.00 uur) de tijd.

Na analyse van de mestmonsters
Na analyse van de monsters ontvangt men het analyserapport van het laboratorium. Dit rapport moet binnen drie dagen doorgestuurd worden naar de vervoerder.


Bij een partijbemonstering moet men de analysegegevens ook doorsturen naar de afnemer. Bij vrachtbemonstering stuurt het laboratorium deze gegevens door naar de afnemer. Als het laboratorium niet op de hoogte is van de afnemer, moet de leverancier het analyserapport ook bij vrachtbemonstering doorsturen naar de afnemer.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief