Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Donderdag 12 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden.


De leverancier of vervoerder moet ervoor zorgen dat de onafhankelijke monsternemer bij het laden (of lossen) aanwezig is.

Partijbemonstering
Onder strikte voorwaarden is partijbemonstering mogelijk. Onder meer mag er bij een partijbemonstering geen andere partij vaste mest op het bedrijf aanwezig zijn. De leverancier (of diens gemachtigde) moet een partijbemonstering digitaal melden via mijn.rvo.nl. Een dergelijke bemonstering melden, wijzigen of intrekken is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de geplande datum van afvoer


De volledige partij moet binnen twee werkdagen na bemonstering zijn afgevoerd. Voor deze afvoer heeft de vervoerder één dag (00.00 uur – 24.00 uur) de tijd.

Na analyse van de mestmonsters
Na analyse van de monsters ontvangt men het analyserapport van het laboratorium. Dit rapport moet binnen drie dagen doorgestuurd worden naar de vervoerder.


Bij een partijbemonstering moet men de analysegegevens ook doorsturen naar de afnemer. Bij vrachtbemonstering stuurt het laboratorium deze gegevens door naar de afnemer. Als het laboratorium niet op de hoogte is van de afnemer, moet de leverancier het analyserapport ook bij vrachtbemonstering doorsturen naar de afnemer.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief