Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Dinsdag 18 juni 2019

Op 28 mei heeft ook de Eerste kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans, nadat minister Koolmees nog enkele concessies had gedaan. Dat betekent dat per 1 januari 2020 diverse wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht worden. Om optimaal op de nieuwe regels in te kunnen spelen kan het nodig zijn al voor die datum met de nieuwe regels rekening te houden bij beslissingen op personeelsgebied.

In een eerder artikel is door collega Ilona Vinke-Cobussen al ingegaan op de meest in het oog springende gevolgen bij de contracten met oproepkrachten "Inzet van oproepkrachten: let op de gevolgen per 1 januari 2020", lees hier.

Maar ook op andere punten worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de transitievergoeding en het ontslagrecht. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft namelijk als doel een beter evenwicht tussen alle vaste en flexibele arbeid, dus bijv. ook op het punt van payrolling en tijdelijke contracten.

Met de nieuwe regels wordt wel geprobeerd een zeker evenwicht tussen de belangen van werkgevers en werknemers te bewaren. Zo staat bijvoorbeeld tegenover het recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag de beperking van het bedrag waarop recht bestaat bij arbeidsovereenkomsten langer dan 10 jaar en tegenover de beperking van de mogelijkheden van oproepcontracten en payrolling de introductie van een nieuwe ontslaggrond waarmee het ontslag van werknemers met een normaal arbeidscontract eenvoudiger moet worden, al staat daar dan weer een extra vergoeding tegenover.

Het is de bedoeling de nieuwe regels onmiddellijke werking te geven, zodat deze zonder overgangstermijn direct ingaan per 1 januari 2020. Om een voorbeeld te geven van een situatie waarin het als werkgever van belang kan zijn nu al rekening met de nieuwe regels te houden: de ketenregeling voor tijdelijke arbeidscontracten wordt verruimd, in die zin dat het maximale aantal van drie tijdelijke arbeidscontracten gezamenlijk maximaal drie jaar mogen gaan duren, in plaats van de nu geldende twee jaar (inclusief tussenpozen). Daarvoor is het wel nodig dat de overschrijding van het huidige maximum van twee jaar pas op of na 1 januari 2020 plaatsvindt, anders ontstaat toch een vast contract na twee jaar.

Ook voor de hoogte van de transitievergoeding kan het zeker uitmaken of ontslag voor of na 1 januari 2020 wordt aangezegd.

Gelet op het aantal veranderingen en mogelijke gevolgen daarvan voert het te ver om alles in deze bijdrage uit te diepen. Om deze reden zullen de juristen van OOvB in het najaar een bijeenkomst rondom deze wet organiseren, waarbij ook op concrete vragen ingegaan kan worden. Deze zal via onze nieuwsbrief en website worden aangekondigd, maar uiteraard kunt u uw belangstelling voor deelname ook alvast aan ons kenbaar maken.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief