Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wet DBA: wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Dinsdag 22 november 2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 bestaat er voor opdrachtgevers en ZZP-ers veel onduidelijkheid over de vraag wanneer er nu wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. De criteria die daarvoor gelden zijn in de praktijk niet werkbaar gebleken en roepen veel vragen op. Waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn geworden met het inhuren van ZZP-ers.

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat als gevolg van deze onduidelijkheid de Belastingdienst tot 1 januari 2018 de wet niet zal gaan handhaven. En dat de belastingdienst tot die tijd geen boetes of naheffingen zal opleggen, behalve wanneer sprake is van evidente kwaadwillenden. Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Het is aan de belastingdienst om te bewijzen dat hiervan sprake is.

Betekent dit bericht van de Staatssecretaris dat u – als goedwillende ondernemer- tot 2018 niets hoeft te doen?

Tot 2018 heeft u nog tijd om uw werkwijze (eventueel) aan te passen en in lijn te brengen met de eisen die de wet aan u stelt. De wet, die per 1 mei 2016 in werking is getreden, is inhoudelijk immers niet gewijzigd.

In situaties waarin er mogelijk sprake is van een dienstbetrekking is het daarom nog steeds aan te raden een modelovereenkomst aan te gaan. Daarin legt u vast dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van een opdracht en geeft u aan wat de (commerciële) uitgangspunten van de opdracht zijn.

De komende periode houden wij de wijzigingen en veranderingen op dit gebied nauwkeurig in de gaten en zullen wij u hierover blijven informeren.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief