Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wet DBA: wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Dinsdag 22 november 2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 bestaat er voor opdrachtgevers en ZZP-ers veel onduidelijkheid over de vraag wanneer er nu wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. De criteria die daarvoor gelden zijn in de praktijk niet werkbaar gebleken en roepen veel vragen op. Waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn geworden met het inhuren van ZZP-ers.

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat als gevolg van deze onduidelijkheid de Belastingdienst tot 1 januari 2018 de wet niet zal gaan handhaven. En dat de belastingdienst tot die tijd geen boetes of naheffingen zal opleggen, behalve wanneer sprake is van evidente kwaadwillenden. Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Het is aan de belastingdienst om te bewijzen dat hiervan sprake is.

Betekent dit bericht van de Staatssecretaris dat u – als goedwillende ondernemer- tot 2018 niets hoeft te doen?

Tot 2018 heeft u nog tijd om uw werkwijze (eventueel) aan te passen en in lijn te brengen met de eisen die de wet aan u stelt. De wet, die per 1 mei 2016 in werking is getreden, is inhoudelijk immers niet gewijzigd.

In situaties waarin er mogelijk sprake is van een dienstbetrekking is het daarom nog steeds aan te raden een modelovereenkomst aan te gaan. Daarin legt u vast dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van een opdracht en geeft u aan wat de (commerciële) uitgangspunten van de opdracht zijn.

De komende periode houden wij de wijzigingen en veranderingen op dit gebied nauwkeurig in de gaten en zullen wij u hierover blijven informeren.

< Terug

Meest recente berichten

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)
Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na... Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal... Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodi... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)
De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief