Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wet DBA: wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Dinsdag 22 november 2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 bestaat er voor opdrachtgevers en ZZP-ers veel onduidelijkheid over de vraag wanneer er nu wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. De criteria die daarvoor gelden zijn in de praktijk niet werkbaar gebleken en roepen veel vragen op. Waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn geworden met het inhuren van ZZP-ers.

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat als gevolg van deze onduidelijkheid de Belastingdienst tot 1 januari 2018 de wet niet zal gaan handhaven. En dat de belastingdienst tot die tijd geen boetes of naheffingen zal opleggen, behalve wanneer sprake is van evidente kwaadwillenden. Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Het is aan de belastingdienst om te bewijzen dat hiervan sprake is.

Betekent dit bericht van de Staatssecretaris dat u – als goedwillende ondernemer- tot 2018 niets hoeft te doen?

Tot 2018 heeft u nog tijd om uw werkwijze (eventueel) aan te passen en in lijn te brengen met de eisen die de wet aan u stelt. De wet, die per 1 mei 2016 in werking is getreden, is inhoudelijk immers niet gewijzigd.

In situaties waarin er mogelijk sprake is van een dienstbetrekking is het daarom nog steeds aan te raden een modelovereenkomst aan te gaan. Daarin legt u vast dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van een opdracht en geeft u aan wat de (commerciële) uitgangspunten van de opdracht zijn.

De komende periode houden wij de wijzigingen en veranderingen op dit gebied nauwkeurig in de gaten en zullen wij u hierover blijven informeren.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief