Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Donderdag 21 september 2017

Op Prinsjesdag 2017 is een wetsvoorstel gepubliceerd, dat tot doel heeft de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Op grond van de btw-landbouwregeling kunnen landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers momenteel buiten de btw blijven en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zijn alle landbouwondernemers vanaf 1 januari 2018 verplicht een btw-administratie te voeren en (veelal per kwartaal) btw-aangifte te doen.

De in rekening gebrachte btw bij goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar op dat moment nog niet in gebruik waren genomen, kan in het eerste belastingtijdvak van 2018 teruggevraagd worden. Een deel van de in rekening gebrachte btw op investeringsgoederen (machines, gebouwen) die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen, kan in ditzelfde tijdvak in één keer voor de resterende herzieningsperiode teruggevraagd worden. Welk deel van de btw op investeringsgoederen teruggevraagd kan worden, is afhankelijk van het moment van aanschaf.

Het wetsvoorstel betekent verder dat:  • de zogenaamde kleine ondernemersregeling ook toegepast kan worden op landbouwbedrijven;

  • de veehandelsregeling komt te vervallen voor veehandelaren;

  • het btw-tarief van 6% komt te vervallen voor een aantal diensten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Het gaat hier onder meer om diensten door agrarische loonbedrijven, diensten door fokinstellingen, diensten door instellingen voor keuring en onderzoek en diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus.Tip       Zit u momenteel in de btw-landbouwregeling? Een goede planning van aan- en verkopen kan een aanzienlijk voordeel opleveren als het wetsvoorstel doorgaat. Bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2018 of goederen nog juist dit jaar te verkopen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief