Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Donderdag 21 september 2017

Op Prinsjesdag 2017 is een wetsvoorstel gepubliceerd, dat tot doel heeft de btw-landbouwregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

Op grond van de btw-landbouwregeling kunnen landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers momenteel buiten de btw blijven en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zijn alle landbouwondernemers vanaf 1 januari 2018 verplicht een btw-administratie te voeren en (veelal per kwartaal) btw-aangifte te doen.

De in rekening gebrachte btw bij goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar op dat moment nog niet in gebruik waren genomen, kan in het eerste belastingtijdvak van 2018 teruggevraagd worden. Een deel van de in rekening gebrachte btw op investeringsgoederen (machines, gebouwen) die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen, kan in ditzelfde tijdvak in één keer voor de resterende herzieningsperiode teruggevraagd worden. Welk deel van de btw op investeringsgoederen teruggevraagd kan worden, is afhankelijk van het moment van aanschaf.

Het wetsvoorstel betekent verder dat:  • de zogenaamde kleine ondernemersregeling ook toegepast kan worden op landbouwbedrijven;

  • de veehandelsregeling komt te vervallen voor veehandelaren;

  • het btw-tarief van 6% komt te vervallen voor een aantal diensten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Het gaat hier onder meer om diensten door agrarische loonbedrijven, diensten door fokinstellingen, diensten door instellingen voor keuring en onderzoek en diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus.Tip       Zit u momenteel in de btw-landbouwregeling? Een goede planning van aan- en verkopen kan een aanzienlijk voordeel opleveren als het wetsvoorstel doorgaat. Bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2018 of goederen nog juist dit jaar te verkopen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief