Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

Maandag 31 juli 2017

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken in stand worden gehouden. In de Gecombineerde opgave moest daarvoor de verwachte zaaidatum ingevuld worden. Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven zaaidatum, kan men dit aan RVO.nl doorgeven door de Gecombineerde opgave te wijzigen en opnieuw in te sturen. Een dergelijke wijziging heeft geen korting op de bedrijfstoeslag tot gevolg.


De in de opgave opgegeven zaaidatum geldt in principe als startdatum voor de 10 wekentermijn. Wanneer de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven datum, moet uiterlijk op de zaaidatum de werkelijke zaaidatum doorgegeven worden. Als dit later wordt doorgegeven, geldt de melddatum als startdatum voor de 10 wekentermijn. Het is dus niet mogelijk een datum in het verleden op te geven. Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan opgegeven in de opgave, is alleen nodig om deze eerdere datum door te geven indien men anders in de problemen komt met de 10 wekentermijn.


Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangsdatum voor het vanggewas.

Na 30 september is het niet meer mogelijk de ingangsdatum te wijzigen.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor EA zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief