Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

Maandag 31 juli 2017

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken in stand worden gehouden. In de Gecombineerde opgave moest daarvoor de verwachte zaaidatum ingevuld worden. Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven zaaidatum, kan men dit aan RVO.nl doorgeven door de Gecombineerde opgave te wijzigen en opnieuw in te sturen. Een dergelijke wijziging heeft geen korting op de bedrijfstoeslag tot gevolg.


De in de opgave opgegeven zaaidatum geldt in principe als startdatum voor de 10 wekentermijn. Wanneer de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven datum, moet uiterlijk op de zaaidatum de werkelijke zaaidatum doorgegeven worden. Als dit later wordt doorgegeven, geldt de melddatum als startdatum voor de 10 wekentermijn. Het is dus niet mogelijk een datum in het verleden op te geven. Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan opgegeven in de opgave, is alleen nodig om deze eerdere datum door te geven indien men anders in de problemen komt met de 10 wekentermijn.


Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangsdatum voor het vanggewas.

Na 30 september is het niet meer mogelijk de ingangsdatum te wijzigen.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor EA zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief