Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

Maandag 31 juli 2017

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 weken in stand worden gehouden. In de Gecombineerde opgave moest daarvoor de verwachte zaaidatum ingevuld worden. Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven zaaidatum, kan men dit aan RVO.nl doorgeven door de Gecombineerde opgave te wijzigen en opnieuw in te sturen. Een dergelijke wijziging heeft geen korting op de bedrijfstoeslag tot gevolg.


De in de opgave opgegeven zaaidatum geldt in principe als startdatum voor de 10 wekentermijn. Wanneer de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven datum, moet uiterlijk op de zaaidatum de werkelijke zaaidatum doorgegeven worden. Als dit later wordt doorgegeven, geldt de melddatum als startdatum voor de 10 wekentermijn. Het is dus niet mogelijk een datum in het verleden op te geven. Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan opgegeven in de opgave, is alleen nodig om deze eerdere datum door te geven indien men anders in de problemen komt met de 10 wekentermijn.


Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangsdatum voor het vanggewas.

Na 30 september is het niet meer mogelijk de ingangsdatum te wijzigen.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebruiken vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaaizaad is het niet toegestaan de toegestane soorten voor EA zelf vrij te vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief