Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijzigingen EA-vanggewassen

Donderdag 31 maart 2016

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).


Melding zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de verwachte zaaidatum van een vanggewas ingevuld worden. De zaaidatum geldt als startdatum voor de 10-weken termijn (minimale periode dat het vanggewas op het land moet staan). Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven verwachte datum, moet dit uiterlijk op de dag van inzaai gemeld worden bij RVO.nl. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum als inzaaidatum van het vanggewas. Als de melding na de inzaai of oogst van het hoofd­gewas wordt gemeld, geldt de meldda­tum als start­datum van de 10-weken termijn.


Nieuwe toegestane soorten
Aan de lijst met toegestane soorten is toegevoegd: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke – Vicia villosa.


Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebrui­ken is vervallen. De toegestane soorten zaaizaad voor EA, mogen ook niet meer zelf vrij vermeerderd wor­den. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewij­zen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.


Grassen
Alle grassen zijn vanaf dit jaar toegestaan voor onderzaai.


Wijzigen gebruik percelen
Het is raadzaam om in de Gecombineerde opgave de EA ruim op te geven, omdat op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen daadwerkelijk een vang­gewas wordt ingezaaid. Vanaf dit jaar kan tot en met 30 september doorgegeven op welke opgegeven per­celen feitelijk een EA-vanggewas is ingezaaid, zonder dat hiervoor een korting wordt opgelegd. Er mogen dan echter geen nieuwe percelen meer opgegeven worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijzigingen EA-vanggewassen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief