Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijzigingen EA-vanggewassen

Donderdag 31 maart 2016

Dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen, die worden geteeld in het kader van de vergroening (ecologische aandachtsgebieden).


Melding zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de verwachte zaaidatum van een vanggewas ingevuld worden. De zaaidatum geldt als startdatum voor de 10-weken termijn (minimale periode dat het vanggewas op het land moet staan). Indien de werkelijke zaaidatum afwijkt van de opgegeven verwachte datum, moet dit uiterlijk op de dag van inzaai gemeld worden bij RVO.nl. Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum als inzaaidatum van het vanggewas. Als de melding na de inzaai of oogst van het hoofd­gewas wordt gemeld, geldt de meldda­tum als start­datum van de 10-weken termijn.


Nieuwe toegestane soorten
Aan de lijst met toegestane soorten is toegevoegd: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke – Vicia villosa.


Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te gebrui­ken is vervallen. De toegestane soorten zaaizaad voor EA, mogen ook niet meer zelf vrij vermeerderd wor­den. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewij­zen en etiketten overlegd moeten kunnen worden.


Grassen
Alle grassen zijn vanaf dit jaar toegestaan voor onderzaai.


Wijzigen gebruik percelen
Het is raadzaam om in de Gecombineerde opgave de EA ruim op te geven, omdat op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen daadwerkelijk een vang­gewas wordt ingezaaid. Vanaf dit jaar kan tot en met 30 september doorgegeven op welke opgegeven per­celen feitelijk een EA-vanggewas is ingezaaid, zonder dat hiervoor een korting wordt opgelegd. Er mogen dan echter geen nieuwe percelen meer opgegeven worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijzigingen EA-vanggewassen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief